The President of Malta

Speech by H.E. George Vella, President of Malta on the occasion of World Blood Donor Day, 14th of June (Speech in MT)

Għeżież Maltin u Għawdxin,Ta’ kull sena, fl-14 ta’ Ġunju ningħaqdu flimkien sabiex infakkru l-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm.L-għan ewlieni ta’ dan il-jum huwa li titqajjem iktar kuxjenza dwar il-ħtieġa ta’ demm u prodotti maħruġa minnu, għat- trasfużjonijiet siguri. Għan ieħor hu li tiġi rikonoxxuta l-kontribuzzjoni essenzjali li jagħtu lis-sistema tas-saħħa nazzjonali Read more…

Speech on the occasion of the Public Service Awards ceremony (Speech in Maltese)

Segretarju Permanenti Ewlieni, Sur Cutajar Mistednin Distinti Nibda billi qabel xejn nirringrazzjakom ta’ din l-istedina biex, minkejja ċirkostanzi ta’ restrizzjonijiet imposti mill-imxija tal-Covid, insibu mezz ta’ kif ngħarfu u niċċelebraw il-bosta kisbiet li għamel is-Servizz Pubbliku f’dawn l-aħħar xhur. Intom li qegħdin hawn illum, u li ser jingħatalkom rikonoxximent, kontu Read more…

State of the Nation

President announces the setting up of the Fundazzjoni għall-Għaqda Nazzjonali President of Malta George Vella announced that the Presidency will create the ‘Fundazzjoni għall- Għaqda Nazzjonali’ (Foundation for National Unity) with the aim of addressing in a tangible way— also by listening to the people themselves—what still needs to be Read more…

Speech – oath of office ceremony (Speech in Maltese)

On. Prim Ministru On. Prim Imhallef On. Ministru Avukat tal-iStat, Sinjuri Maġistrati Sinjuri, Nilqagħkom fil-Palazz ta’ Sant’ Anton għall-din l-okkażjoni li permezz tagħha ser jinħatru erba’ Maġistrati fil-Qrati Inferjuri ta’ Malta. Filwaqt li nagħti merħba lil dawk kollha preżenti, nilqa’ b’mod speċjali likom – Sinjuri Maġistrati: Dott Noel Bartolo; Dott Read more…

Skip to content