The President of Malta

Jissoktaw l-inizjattivi tal-President favur aktar apprezzament tal-wirt storiku

Bħala parti mill-impenn tiegħu biex in-nies isiru jafu, jifhmu, u japprezzaw aktar il-kultura u l-istorja Maltija, il-President ta’ Malta George Vella qed jissokta bl-inizjattivi biex ikabbar l-aċċessibbiltà u l-għarfien tal-pubbliku dwar it-tliet binjiet storiċi – il-Palazz tal-Belt, il-Palazz ta’ Sant’Anton, u lPalazz Verdala – li jaqgħu direttament taħt ir-responsabbiltà tiegħu. Read more…

Skip to content