The President of Malta

Il-President jiltaqa’ mal-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola

Il-President George Vella ltaqa’ mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li tinsab Malta fuq l-ewwel żjara uffiċjali mill-ħatra tagħha f’din il-kariga. Filwaqt li tenna l-awguri tiegħu lis-Sa Metsola għall-ħidma sfiqa f’din il-kariga importanti, il-President Vella tkellem dwar ir-responsabbiltajiet kbar li ġġorr magħha. Dan peress li l-Parlament Ewropew huwa pilastru fundamentali tad-demokrazija Read more…

Il-President jilmenta dwar prezzijiet esaġerati tal-mediċini ta’ kontra l-kanċer

Fil-Jum Dinji kontra l-Kanċer, il-President George Vella ħa sehem f’konferenza diġitali organizzata min-National Cancer Platform. Il-president irrikonoxxa l-avvanzi li saru fil-prevenzjoni, id-dijanjosi bikrija u l-kura kontra l-kanċer. Huwa tkellem dwar l-isfortuna li l-mediċini kontra l-kanċer qed jinbiegħu bi prezzijiet esaġerati, tant li kieku ma tingħatax għajnuna mill-gvernijiet jew minn organizzazzjonijiet volontarji, ma Read more…

Diskors mill-E.T. il-President George Vella waqt il-konferenza virtwali organizzata min-National Cancer Platform intitolata “United Under one Voice for Cancer”, 4 ta Frar 2022

Bonġu lil kulħadd. Grazzi Profs Galea, għażiż Ray. Qabel nibda, irrid nitlobkom tingħaqdu miegħi biex insellemu il-memorja ta’ Dr Victor Calvagna. It-telfa tiegħu ixxukkjat lil kulħadd u r-reazzjoni tan-nies uriet bla dubju r-rispett kbir li Dr Calvagna kien igawdi u kien akkwista bil- ħidma tiegħu fil-qasam tal-kanċer fit-tfal. F’ħajtu għamel Read more…

Il-President iżur il-Kamra tal-Kummerċ

Il-President George Vella żar il-Kamra tal-Kummerċ fejn ġie milqugħ mill-President tal-Kamra Marisa Xuereb u mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv Marthese Portelli.  Waqt iż-żjara, il-President Vella kellu taħdidiet mar-rappreżentanti tal-kamra fuq numru ta’ suġġetti u oqsma li jmissu mas-settur kummerċjali ta’ pajjiżna. Fuq quddiem kien hemm l-impatt tal-COVID fuq l-ekonomija Maltija u l-konsegwenzi Read more…

Skip to content