The President of Malta

Titnieda Festa Ċitru li se ssir nhar il-Ħadd li ġej f’The President’s Kitchen Garden

Il-President ta’ Malta George Vella u s-Sinjura Miriam Vella nedew l-erbatax-il edizzjoni ta’ Festa Ċitru waqt attività mal-istudenti ta’ EkoSkola tal-kulleġġ De La Salle fil-masġar taċ-ċitru tal-Palazz ta’ Sant’Anton. Festa Ċitru se ssir nhar il-Ħadd li ġej, 15 ta’ Jannar, f’The President’s Kitchen Garden f’Ħ’Attard mill-10am ‘il quddiem. Kif inhi Read more…

Premju tal-President għall-Kreattività 2021, 2022 fid-19 ta’ Diċembru 2022

Qegħdin nerġgħu niltaqgħu biex nippremjaw u nirrikonoxxu l-proġetti magħżula fi ħdan l-Premju tal-President għall-Kreattività, immexxi u kkordinat mill-Kunsill Malti għall-Arti.  Awguri għal darb’oħra lil dawk li ntgħażlu. Nifirħilhom u ninkoraġġihom għall-ħidma u l-impenn li daħlu għalih, illum rikonoxxut ukoll u ffinanzjat mill-mekkaniżmu tal-Istat, u li issa jmiss biss li jitwettaq. Read more…

Diskors fl-okkażjoni tal-Ġurament tal-Ħatriet fil-Ġudikatura, Il-Palazz, il-Belt, 21 ta’ Diċembru 2022

On. Prim Ministru, On. Prim Imħallef, On. Ministru għall-Ġustizzja, Avukat tal-Istat, Sinjuri Mħallfin, Mistednin Distinti, Insellmilkom u nilqagħkom bi pjaċir fil-Palazz tal-Belt għal din l-okkażjoni importanti għall-qasam tal-ġustizzja u t-tisħiħ tal-Istat tad-Dritt f’pajjiżna. Filwaqt li nagħti merħba lilkom ilkoll, nilqa’ b’mod speċjali lilkom – Sinjuri Mħallfin – u nifirħilkom għal Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt is Serata Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena 2022, 16 ta’ Diċembru 2022

Onorevoli Andy Ellul, Segretarju Parlamentari, Mistednin Distinti, Sinjuri, Irrid nibda billi nirringrazzja lis-Segretarjat Parlamentari Għad-Djalogu Soċjali ta’ din l-istedina.  Kemm hu sabiħ li għal sena oħra qegħdin nagħtu ġieħ lil dawk kollha li matul l-aħħar sena spikkaw fil-qasam tax-xogħol tagħhom. Din hija l-ewwel sena mingħajr restrizzjonijiet fl-aħħar tliet snin.  Irrid Read more…

Skip to content