The President of Malta

Diskors mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta, fl-okkażjoni tat-30 Sena tal-Kunsilli Lokali f’Malta. 30 ta’ Ġunju 2023

Onorevoli Ministru, Segretarji Parlamentari, Darren Carabott, Presidenti tar-Reġjuni, Sindki, Segretarji Eżekuttivi, Kunsilliera, Insellmilkom. L-ewwel nett, nixtieq nirringrazzja u ngħid li lqajt bi pjaċir din l-istedina biex hawn flimkien magħkom niċċelebraw it-30 anniversarju mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali f’Malta u Għawdex.   Tul dawn it-tletin sena, rajna tibdil kbir fis-soċjetà Maltija, u tista’ Read more…

Diskors tal-E.T. George Vella, President ta’ Malta, fil-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm, nhar it-28 ta’ Ġunju 2023

Għeżież donaturi tad-demm, Ħaddiema tas-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm, Sinjuri, F’dan iż-żmien ta’ Ġunju, id-dinja tfakkar il-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm. Dan huwa jum importanti li fih inqajmu kuxjenza dwar il-ħtieġa għal għoti tad-demm għas-saħħa u l-iżvilupp tal-umanità.   F’dan iż-żmien jiġu organizzati kampanji madwar id-dinja sabiex infakkru lil xulxin dwar dan Read more…

“Grazzi għalikom, il-pazjenti fl-isptarijiet għandhom tama ikbar ta’ fejqan u ħajja aħjar” – il-President lid-donaturi tad-demm

Il-President George Vella radd ħajr lid-donaturi tad-demm għall-att kbir ta’ karità li jwettqu lejn ħaddieħor, ikun min ikun. Qal li huma jagħtu eżempju ċar ta’ kif il-kuxjenza soċjali tgħinna ma naħsbux biss għall-interessi personali, iżda nqisu wkoll il-bżonnijiet ta’ dawk li huma vulnerabbli u fil-bżonn. F’ċerimonja ta’ ġieħ lid-donaturi tad-demm, Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, fl-okkażjoni ta’ Jum l-Indipendenza tal-Istati Uniti tal-Amerka, 27 ta’ Ġunju 2023, (Diskors bl-Ingliż)

Honourable Deputy Prime Minister, Honourable Ministers, Honourable Leader of the Opposition, Excellencies, Distinguished guests, Let me begin by saying how pleased I am to be among you here today to celebrate the National Day of the United States of America in this enjoyable atmosphere. On an occasion such as this, Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, għat-tnedija tal-Ballu tal-Qamar ta’ Awwissu, 28 ta’ Ġunju 2023

Bonġu lil kulħadd. Grazzi li ġejtu dalgħodu, speċjalment il-midja, għax kif qal il-Markeżin, permezz tagħkom inkunu nistgħu nxandru dan l-appell, dan il-messaġġ, li qegħdin nagħmlu dalgħodu hawnhekk. Il-messaġġ huwa illi f’Awwissu ħa jerġa’ jkun hemm xi ħaġa li saret tradizzjonali issa anki fid-djarju tal-Presidenza, The Ball of the August Moon, Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt żjara fil-Komunità Santa Marija u ċ-Ċerimonja tal-Gradwazzjoni mtellgħa mill-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS), Ħal Farruġ, 26 ta’ Ġunju 2023

Onorevoli Ministru, Sur Alfred Grixti, Sur Charles Scerri, Dottoressa Anna Maria Vella, Għeżież Residenti u Gradwati, L-ewwel nett, bħalma nagħmel dejjem, nirringrazzjakom li għal sena oħra erġajtu stedintuna biex inkunu hawnhekk magħkom biex niċċelebraw il-kisbiet tal-gradwati tal-lum.  Però rrid ngħid li wara dan id-diskors li smajna u l-messaġġi li ngħataw, Read more…

L-Ambaxxatur tar-Repubblika Ċeka, Jan Kohout, jippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President ta’ Malta

L-Ambaxxatur tar-Repubblika Ċeka, Jan Kohout, ippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President George Vella fil-Palazz tal-Gran Mastru, il-Belt Valletta. Il-President Vella beda l-laqgħa billi osserva li r-relazzjonijiet bejn Malta u r-Repubblika Ċeka, li ilhom għal żmien twil, żviluppaw b’suċċess fil-livell bilaterali kif ukoll fuq pjattaformi internazzjonali. Malta, li temmen bis-sħiħ fil-multilateraliżmu, Read more…

Il-Kummissarju Għoli tar-Repubblika tal-Malawi, Thomas John Bisika, jippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President ta’ Malta

Il-Kummissarju Għoli tar-Repubblika tal-Malawi, Thomas John Bisika, ippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President George Vella fil-Palazz tal-Gran Mastru, il-Belt Valletta. Fl-introduzzjoni tal-iskambji, il-President Vella spjega li, minkejja d-distanzi ġeografiċi u r-realtajiet differenti, Malta tinsab ħerqana li ssaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Malawi għall-benefiċċju taż-żewġ pajjiżi. Minbarra l-qasam bilaterali, jistgħu jsiru wkoll aktar skambji Read more…

L-Ambaxxatur tal-Alġerija, Abdelkarim Touharia, jippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President ta’ Malta

L-Ambaxxatur tal-Alġerija, Abdelkarim Touharia, ippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President George Vella fil-Palazz tal-Gran Mastru, il-Belt Valletta. Wara li laqa’ lill-Ambaxxatur, il-President Vella fakkar li Malta u l-Alġerija għandhom affinità storika minħabba l-prossimità ġeografika u x-xebh storiku. Żied jgħid li matul is-snin, l-iskambji bejn iż-żewġ komunitajiet ħallew marka fuq l-identità, Read more…

Skip to content