The President of Malta

Diskors tal-ET George Vella, President ta’ Malta waqt l-għoti ta’ Premju Nazzareno Vassallo, 14 ta’ Ottubru 2021.

Sur Vassallo, Dott. Gonzi, Natalie, Membri tal-Kumitat, Nominati, Nibda billi ngħidilkom grazzi. Is-Sur Vassallo dalgħodu rringrazzjani għaliex ospitajniekom hawn ġew. Dan huwa palazz ta’ kulħadd, dan mhux tal-President. Però meta mbagħad iġġibu attività bħal din hawnhekk tkunu qegħdin tarrikkixxu l-post għaliex okkażjoni bħal din ta’ dalgħodu tkompli tikkonvinċini li nkompli Read more…

“Okkażjoni bħal din tikkonvinċini nkompli naħdem fuq l-għaqda nazzjonali” – Il-President ta’ Malta waqt li ppresjeda ċ-ċerimonja tal-Premju Nazzareno Vassallo 2021

Il-President ta’ Malta George Vella ppresjeda t-tmintax-il edizzjoni taċ-ċerimonja tal-Premju Nazzareno Vassallo. Sa mit-twaqqif tiegħu lura fl-1998, dan il-premju rrikonoxxa l-ħidma ta’ individwi jew għaqdiet b’risq l-anzjani. F’diskors waqt din iċ-ċerimonja, il-President Vella stqarr li okkażjoni bħal din tikkonvinċih biex ikompli jaħdem fuq l-għaqda nazzjonali, hekk kif għandna diġa eżempji Read more…

Il-President ta’ Malta jiġi ppreżentat bil-Queen’s Baton b’antiċipazzjoni għal-logħob tal-Commonwealth tas-sena d-dieħla

Nhar it-Tlieta wara nofsinhar, il-President ta’ Malta George Vella ġie ppreżentat bil-Queen’s Baton b’antiċipazzjoni għat-22 edizzjoni tal-Logħob tal-Commonwealth li se ssir f’Birmingham is-sena ddieħla. Il-President Vella feraħ lill-Kumitat Olimpiku Malti talli għamel l-arranġamenti biex jirċievi l-Baton wara l-waqfa tagħha f’Ċipru u faħħar lid-diversi kunsilli lokali talli pparteċipaw fir-relay u ħadu Read more…

Malta u l-Ordni ta’ Malta

Il-President jenfasizza l-potenzjal li tiġġedded ir-rabta storika bejn Malta u l-Ordni ta’ Malta L-Ordni Sovran ta’ Malta u r-Repubblika ta’ Malta għad għandhom potenzjal kbir biex iġeddu r-rabta storika bejniethom u, għal darba oħra, jaħdmu flimkien biex iġeddu u jżommu ħajja l-preżenza tal-Ordni f’Malta, qal il-President ta’ Malta George Vella fil-ftuħ tat-tieni simpożju Read more…

Il-President jenfasizza l-potenzjal li tiġġedded ir-rabta storika bejn Malta u l-Ordni ta’ Malta

L-Ordni Sovran ta’ Malta u r-Repubblika ta’ Malta għad għandhom potenzjal kbir biex iġeddu r-rabta storika bejniethom u, għal darba oħra, jaħdmu flimkien biex iġeddu u jżommu ħajja l-preżenza talOrdni f’Malta, qal il-President ta’ Malta George Vella fil-ftuħ tat-tieni simpożju mis-Sensiela ta’ Simpożji Kulturali tal-Presidenza. Is-simpożju, bit-tema ‘Malta and the Read more…

Il-President jirċievi l-kredenzjali mingħand tliet Kapijiet ta’ Missjoni ġodda

Tliet Kapijiet ta’ Missjoni ġodda ppreżentaw il-kredenzjali diplomatiċi tagħhom lill-President ta’ Malta George Vella fil-Palazz ta’ Sant’Anton nhar il-Ħamis 7 ta’ Ottubru 2021. L-Ambaxxatriċi tar-Repubblika tal-Iraq, Safia Taleb Al-Souhail, kienet l-ewwel waħda li ppreżentat l-Ittri tal-Kredenzjali tagħha. Il-President Vella esprima l-appoġġ tiegħu lill-poplu tal-Iraq hekk kif jinsab fit-triq ta’ rikostruzzjoni Read more…

Jitħabbar it-Tieni Simpożju mis-Sensiela ta’ Simpożji Kulturali tal-Presidenza

Wara s-suċċess tal-ewwel simpożju kulturali li sar flimkien mal-Ambaxxata Franċiża f’Malta, lUffiċċju tal-President ser jorganizza t-tieni simpożju kulturali li din id-darba ser jiffoka fuq l-Ordni Sovran ta’ Malta. Is-simpożju ser isir nhar l-Erbgħa 13 ta’ Ottubru biex jikkoinċidi wkoll mal-festa tal-Beatu Ġerardu, il-fundatur tal-Ordni ta’ Ġerusalemm fl-1048. Dan it-tieni simpożju Read more…

Id-diskors tal-E.T. il-President Vella waqt żjara għand Halmann Vella Group plc

Sur Martin Vella, Chairman, Sinjuri Diretturi, Membri tal-istaff, Impjegati, Jiena nibda l-ewwel nett billi nirringrazzja lid-diriġenti u l-istaff kollu għall-istedina li għoġobhom jagħmlulna biex niġi hawnhekk u nara x-xogħol fil-fabbrika u għadna kemm spiċċajna minn tour veru informattiv ħafna dwar l-istabbiliment u x-xogħlijiet ta’ ġo fih. Irrid ngħid li tassew Read more…

Il-President George Vella jitkellem dwar l-importanza tat-taħriġ fis-snajja waqt żjara f’Halmann Vella

“Ma rridux inaqqsu mill-importanza tat-taħriġ fis-snajja u l-manifattura bħalha settur b’saħħtu flekonomija ta’ pajjiżna”, stqarr il-President ta’ Malta George Vella waqt żjara li kellu t-Tlieta filgħodu fil-kumpanija Halmann Vella. Huwa rrefera wkoll għall-bżonn tar-rispett lejn il-ħaddiem u ż-żamma tal-armonija industrijali fuq il-post tax-xogħol. Il-President Vella tkellem dwar dan filwaqt li Read more…

Il-President iwissi li l-ambjent naturali mhux riżorsa infinita

Il-President ta’ Malta, George Vella, esprima tama li naslu f’punt fejn ilkoll kemm aħna nifhmu li lambjent naturali huwa riżorsa minnu nnifsu; riżorsa li mhix infinita. Meta kien qed jitkellem waqt iċċerimonja tal-għoti tal-Premju Buonamico 2021, organizzata mill-Awtorità għar-Riżorsi u l-Ambjent (l-ERA) fil-Palazz ta’ Sant’Anton taħt il-patroċinju tiegħu, il-President wissa Read more…

Skip to content