The President of Malta

Żjara uffiċjali mill-ET George Vella, President ta’ Malta fi ħdan is-Servizz Nazzjonali tat-transfużjoni tad-demm

Punti qosra Nafu, li d-domanda għat-trasfużjonijiet taqbeż il-21,000 fis-sena. S’issa, f’Malta, d- donazzjonijiet tad-demm minn dejjem saru b’għan altruist u mingħajr ebda pretensjoni ta’ xejn mid-donatur. Dan fattur importanti li jkompli jagħti stampa ċara tal-kuxjenza soċjali Maltija Bi pjaċir u sodisfazzjon kbir insemmi li fl-14 ta’ Ġunju ppreżentajt rikonoxximent lil Read more…

Diskors tal-ET George Vella, President ta’ Malta waqt il-Konferenza Nazzjonali dwar is- Saħħa Mentali

Kummissarju is-Sur John Cachia Għaqdiet varji Sinjuri Kif għidt fid-diskors tal-ħatra tiegħi u bħalma tkellimt diversi drabi oħra minn April ‘l hawn, xtaqt li s-saħħa mentali tingħata priorità fuq l-aġenda Presidenzjali tiegħi. Qed insejjaħ din il- konferenza nazzjonali biex l-ewwel u qabel kollox nisħaq dwar il-bżonn ta’ djalogu aktar miftuħ Read more…

Ulied Beltna – L-istorja li sawritna (Kunċert vokali u Strumentali); Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel, Żabbar

Għall-ħabta tal-1883, is-Surmast Giuseppe Micallef flimkien ma’ Dun Vinċenz Pace, ġabar xi żgħażagħ u waqqfu s-Societa` Filarmonica del Zabbar. Il-fundatur, promotur u aktar tard President ta’ din is-soċjeta` kien l-avukat Pasquale de Lorenzo. Din il-banda, bħall-baned kollha li kienu jitwaqqfu fil-bliet u rħula Maltin, damet xi snin magħrufa bl-isem ta’ Read more…

Diskors tal-ET George Vella waqt żjara lill-GWU

Grazzi tal-istedina biex nkun preżenti għal din il-laqgħa tal-Kunsill tal-GWU, l-akbar Trade Union fill-pajjiż. Nemmen li fl-għaqda hemm is-saħħa u li l-ġlieda tal-ħaddiema biex jakkwistaw id-drittijiet għadha tkompli sal-llum. L-ILO, mwaqqfa fl-1919 bil-għan li tippromwovi l-ġustizja soċjali, xogħol diċenti u t-twaqqif ta’ standards internazzjonali għadha sal-llum taħdem u titkellem favur Read more…

Diskors tal-ET George Vella, President ta’ Malta waqt żjara fl-uffiċini tal-MITA u l-FITA

Nistqarr li t-teknoloġija avvanzata u l-lingwaġġ tekniku li taħdmu bih kuljum ħallieni xi ftit perpless dalgħodu. Jien aktar midħla ta’ termini mediċi jew li għandhom x’jaqsmu mal-politika internazzjonali. Madankollu, it-teknoloġija minn dejjem affaxxinatni u għalkemm il-karti għadhom ħbieb għeżież, ma ngħaddix mingħajr il-mobile u teknoloġija oħra li tgħamilli ħajti aktar Read more…

Diskors mill-E.T. George Vella waqt iż-żjara għand ir-Richmond Foundation u Villa Chelsea

Nibda billi nirringrazzja lir-Richmond Foundation tax-xogħol imprezzabbli li għamiltu għas-soċjetà tagħna għal dawn l-aħħar 26 sena fejn tidħol il- kura tas-saħħa mentali fil-komunità, il-promozzjoni tas-saħħa mentali u l- prevenzjoni ta’ mard mentali; Nifhem li bħala għaqda mhux governattiva, ħafna mis-servizzi offruti huma fuq bażi volontarja u hawn nifraħ lil dawk Read more…

Diskors tal-ET George Vella, President ta’ Malta waqt il-programm mużikali tas-Soċjetà Mużikali San Pawl, San Pawl il-Baħar

Huwa ta’ pjaċir għalija u għal marti Miriam li ninsabu hawn illum biex flimkien magħkom niċċelebraw il-festa ta’ San Pawl. Din hija sena speċjali għall-komunità ta’ San Pawl il-Baħar għax qed tiġi inawgurata l-faċċata l-ġdida tal-każin. B’sodisfazzjon nosserva li għal darb’oħra, il-membri fi ħdan is-Soċjetà komplew juru impenn u dedikazzjoni Read more…

Skip to content