The President of Malta

ĠIMGĦA TAS-SERVIZZ PUBBLIKU – PALAZZ VERDALA

Segretarju permanenti ewlieni Segretarji permanenti Mistiedna distinti Sinjuri Ilqajt bi pjaċir l-istedina li għamilli s-sur cutajar, segretarju permanenti ewlieni, biex nindirizza din il-konferenza llum. Huwa ta’ sodisfazzjon partikolari għalija wkoll li qed niltaqgħu fil-palazz verdala għax xtaqt inwassal messaġġ ċar ta’ appoġġ lejn is-servizz pubbliku minn naħa tal- presidenza tar-repubblika. Read more…

DISKORS TAL-ET, GEORGE VELLA, PRESIDENT TA’ MALTA WAQT SERATA MUŻIKO-LETTERARJA F’ĠIEĦ IL-PROFESSUR OLIVER FRIGGIERI

Prof. Friggieri Mistidnin distinti Nilqagħkom hawn il-lejla u nesprimi l-pjaċir tiegħi li ġejtu tant numerużi għal din is-serata mużiko-letterarja li organizzajna f’ġieħ il-professur oliver friggieri. Jien naf lill-prof. Oliver friggieri mill-bogħod fil-ħajja ċivili – u kemm kemm aktar mill-qrib permezz tal-kitbiet tiegħu. Bħalma ħafna jafu, il-qasam professjonali li nappartjeni għalih Read more…

Speech for HE George Vella, President of Malta at the Compassionate Care for Health Workers: the way forward in Medicine and Health Care

Rector Prof. Vella Dr Nazzareno Azzopardi Dr Josephine Attard And all other care workers present here today Good morning and together with the organizers I would like to welcome you to this very important seminar discussing compassionate care for health workers. I wish to thank the University of Malta and Read more…

Speech by His Excellency George Vella, President of the Republic of Malta on the fundraising concert ‘Endless Pleasure!’ in aid of the restoration of the First Statue of Our Lady of Mount Carmel in Malta and the Oratory of Our Lady of Mount Carmel in Valletta

Dr Mark Agius, Rector of the Archconfraternity of Our Lady of Mount Carmel Minister for Justice, Culture and Local Councils Members of Parliament, Auxiliary Bishop Members of the Diplomatic Corp, Mayor of Valletta, Distinguished guests, We have just witnessed a beautiful performance, which is very fitting in the historic setting Read more…

Żjara uffiċjali mill-ET George Vella, President ta’ Malta fi ħdan is-Servizz Nazzjonali tat-transfużjoni tad-demm

Punti qosra Nafu, li d-domanda għat-trasfużjonijiet taqbeż il-21,000 fis-sena. S’issa, f’Malta, d- donazzjonijiet tad-demm minn dejjem saru b’għan altruist u mingħajr ebda pretensjoni ta’ xejn mid-donatur. Dan fattur importanti li jkompli jagħti stampa ċara tal-kuxjenza soċjali Maltija Bi pjaċir u sodisfazzjon kbir insemmi li fl-14 ta’ Ġunju ppreżentajt rikonoxximent lil Read more…

Diskors tal-ET George Vella, President ta’ Malta waqt il-Konferenza Nazzjonali dwar is- Saħħa Mentali

Kummissarju is-Sur John Cachia Għaqdiet varji Sinjuri Kif għidt fid-diskors tal-ħatra tiegħi u bħalma tkellimt diversi drabi oħra minn April ‘l hawn, xtaqt li s-saħħa mentali tingħata priorità fuq l-aġenda Presidenzjali tiegħi. Qed insejjaħ din il- konferenza nazzjonali biex l-ewwel u qabel kollox nisħaq dwar il-bżonn ta’ djalogu aktar miftuħ Read more…

Ulied Beltna – L-istorja li sawritna (Kunċert vokali u Strumentali); Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel, Żabbar

Għall-ħabta tal-1883, is-Surmast Giuseppe Micallef flimkien ma’ Dun Vinċenz Pace, ġabar xi żgħażagħ u waqqfu s-Societa` Filarmonica del Zabbar. Il-fundatur, promotur u aktar tard President ta’ din is-soċjeta` kien l-avukat Pasquale de Lorenzo. Din il-banda, bħall-baned kollha li kienu jitwaqqfu fil-bliet u rħula Maltin, damet xi snin magħrufa bl-isem ta’ Read more…

Skip to content