The President of Malta

Diskors tal-E.T. George Vella, President ta’ Malta, fil-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm, nhar it-28 ta’ Ġunju 2023

Għeżież donaturi tad-demm, Ħaddiema tas-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm, Sinjuri, F’dan iż-żmien ta’ Ġunju, id-dinja tfakkar il-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm. Dan huwa jum importanti li fih inqajmu kuxjenza dwar il-ħtieġa għal għoti tad-demm għas-saħħa u l-iżvilupp tal-umanità.   F’dan iż-żmien jiġu organizzati kampanji madwar id-dinja sabiex infakkru lil xulxin dwar dan Read more…

“Grazzi għalikom, il-pazjenti fl-isptarijiet għandhom tama ikbar ta’ fejqan u ħajja aħjar” – il-President lid-donaturi tad-demm

Il-President George Vella radd ħajr lid-donaturi tad-demm għall-att kbir ta’ karità li jwettqu lejn ħaddieħor, ikun min ikun. Qal li huma jagħtu eżempju ċar ta’ kif il-kuxjenza soċjali tgħinna ma naħsbux biss għall-interessi personali, iżda nqisu wkoll il-bżonnijiet ta’ dawk li huma vulnerabbli u fil-bżonn. F’ċerimonja ta’ ġieħ lid-donaturi tad-demm, Read more…

L-Ambaxxatur tar-Repubblika Ċeka, Jan Kohout, jippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President ta’ Malta

L-Ambaxxatur tar-Repubblika Ċeka, Jan Kohout, ippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President George Vella fil-Palazz tal-Gran Mastru, il-Belt Valletta. Il-President Vella beda l-laqgħa billi osserva li r-relazzjonijiet bejn Malta u r-Repubblika Ċeka, li ilhom għal żmien twil, żviluppaw b’suċċess fil-livell bilaterali kif ukoll fuq pjattaformi internazzjonali. Malta, li temmen bis-sħiħ fil-multilateraliżmu, Read more…

Il-Kummissarju Għoli tar-Repubblika tal-Malawi, Thomas John Bisika, jippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President ta’ Malta

Il-Kummissarju Għoli tar-Repubblika tal-Malawi, Thomas John Bisika, ippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President George Vella fil-Palazz tal-Gran Mastru, il-Belt Valletta. Fl-introduzzjoni tal-iskambji, il-President Vella spjega li, minkejja d-distanzi ġeografiċi u r-realtajiet differenti, Malta tinsab ħerqana li ssaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Malawi għall-benefiċċju taż-żewġ pajjiżi. Minbarra l-qasam bilaterali, jistgħu jsiru wkoll aktar skambji Read more…

L-Ambaxxatur tal-Alġerija, Abdelkarim Touharia, jippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President ta’ Malta

L-Ambaxxatur tal-Alġerija, Abdelkarim Touharia, ippreżenta l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu lill-President George Vella fil-Palazz tal-Gran Mastru, il-Belt Valletta. Wara li laqa’ lill-Ambaxxatur, il-President Vella fakkar li Malta u l-Alġerija għandhom affinità storika minħabba l-prossimità ġeografika u x-xebh storiku. Żied jgħid li matul is-snin, l-iskambji bejn iż-żewġ komunitajiet ħallew marka fuq l-identità, Read more…

“Issa jibda vjaġġ ieħor hemm barra” – il-President lil ħames residenti li temmew b’suċċess programm ta’ riabilitazzjoni mill-FSWS

Il-President George Vella feraħ lil ħames persuni għall-kuraġġ, ir-reżiljenza u s-suċċess li jtemmu programm ta’ 14-il xahar ta’ riabilitazzjoni mid-droga fil-Komunità Santa Marija mmexxija mill-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS). F’ċerimonja ta’ gradwazzjoni li saret fil-Jum Dinji kontra l-Abbuż mid-Droga u t-Traffikar tad-Droga, il-President qal lill-gradwati li “issa li Read more…

Nerġa’ nsib l-għeruq billi nitgħallem il-Malti

L-għeruq Maltin tiegħi nista’ ngħid li jmorru sa Tas-Sliema, Birkirkara, l-Imsida u Għawdex, u dejjem kont kburija ħafna b’dan il-wirt. Ħafna membri tal-familja tiegħi emigraw lejn Londra u l-Awstralja fis-sittinijiet, meta kienu għadhom żgħażagħ. Jiena twelidt Londra. Dak iż-żmien, l-immigranti kienu mħeġġa jrabbu lit-tfal jitkellmu bl-Ingliż; madankollu jiena trabbejt qrib Read more…

“Ibqgħu ftakru minn xiex għaddejtu biex wasaltu s’hawn” – Il-President lil 14-il persuna li ggradwaw mill-Caritas Malta

Il-President George Vella feraħ lil erbatax-il persuna li temmew b’suċċess il-programm residenzjali terapewtiku ta’ Caritas Malta u fakkarthom biex ma jaqtgħu qalbhom qatt u jibqgħu jiftakru minn xiex għaddew biex waslu s’hawn. Waqt il-gradwazzjoni f’San Blas, il-President Vella qal li “intom erbatax-il storja differenti u f’kull waħda jispikka s-suċċess, il-kuraġġ Read more…

Messaġġ rekordjat mill-E.T. George Vella, Il-President ta’ Malta, f’Jum Dinji għas-Servizz Pubbliku, 23 ta’ Ġunju 2023.

Sinjuri, Ilqajt bi pjaċir din l-opportunità li nwasslilkom messaġġ fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għas-Servizz Pubbliku. Fil-Ġnus Magħquda, permezz ta’ Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali f’Diċembru 2002, ittieħdet id-deċiżjoni li l-ġurnata ta’ 23 Ġunju tkun iddedikata lis-Servizz Pubbliku. Hekk kif Malta qiegħda taqdi l-funzjonijiet tagħha bħala Membru mhux Permanenti fil-Kunsill tas-Sigurta’ tal-Ġnus Magħquda, huwa Read more…

Il-President jiltaqa’ mal-komunità Maltija f’Dubaj

Fl-aħħar impenn taż-Żjara Uffiċjali fl-Emirati Għarab Magħquda, il-President George Vella u s-Sinjura Miriam Vella kellhom laqgħa mad-dijaspora Maltija f’Dubaj. Il-President ħeġġeġ lill-komunità Maltija biex kemm fuq il-post tax-xogħol, fil-ħin liberu tagħhom u fil-mod ta’ kif iġibu rwieħhom ma’ ta’ madwarhom, iwasslu mhux biss il-valuri tagħhom bħala individwi, iżda wkoll dawk Read more…

Skip to content