The President of Malta

Diskors mill-E.T. George Vella, il-President ta’ Malta, waqt iċ-Ċerimonja tal-Għoti ta’ Rikonoxximent għas-Servizz Pubbliku, 12 ta’ Mejju 2023.

Segretarju Permanenti Ewlieni,

Segretarji Permanenti,

Mistednin distinti,

Nibda billi nirringrazzjakom ta’ din l-istedina tal-lejla biex flimkien nagħrfu x-xogħol siewi u bla waqfien li jsir fis-Servizz Pubbliku.

Ta’ kull sena huwa pjaċir għalija li ningħaqad magħkom biex inħarsu flimkien lejn l-iktar kisbiet sinifikanti tas-Servizz Pubbliku, u fl-istess okkażjoni nifirħu lil dawk kollha li ser ikunu qegħdin jiġu ppremjati għal xogħolhom.

Kif diġà ntqal, din is-sena tfassal programm ġdid u innovattiv.

L-attivitajiet fil-fatt laħqu l-qofol tagħhom permezz tal-EXPO, li hemm hemm barra u li għadni kif dort, u li nista’ ngħidilkom li hija tassew interessanti u li nħoss li tat ħafna spazju għal ideat u viżjonijiet ġodda li bihom ser tkompli tissaħħaħ l-effiċjenza tas-Servizz Pubbliku.

Jiena nawgura wkoll li, kif qaluli, kien hawn dawn it-tfal kollha llum, li wħud minnhom jispiraw ruħhom li jaqbdu karriera fis-Servizz Pubbliku.

Dan it-tiġdid sar parti sħiħa mill-preżent u l-futur tal-ħidma tagħkom fis-Servizz Pubbliku.

Ix-xogħol tagħkom jinvolvi proċess li jibqa’ għaddej il-ħin kollu u li ma jista’ qatt ikun statiku, speċjalment biex ilaħħaq u jaġġorna ruħu mal-iżviluppi fit-teknoloġija li rajna kontinwament hemm barra f’kull stand li waqaft fiha.

Minnu nnifsu, is-Servizz Pubbliku għandu dejjem jevolvi u jinbidel biex jilħaq il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet ta’ soċjetà li hija dejjem għaddejja ’l quddiem, soċjetà dinamika u li qed tiżviluppa u li ovvjament anke tara postijiet oħra u tippretendi servizz li jkun qed jiġi aġġornat skont iż-żminijiet u ċ-ċirkostanzi.

Ilkoll nifhmu kif it-teknoloġija għandha rwol ċentrali biex ikompli jintlaħaq dan il-għan. U nerġa’ nirrepeti, dan rajnieh hemm barra fl-EXPO fejn kull dipartiment u kull settur huwa mmexxi jew qed juża teknoloġija li hija xi ħaġa tal-għaġeb.

Fil-kuntest modern li qegħdin ngħixu fih, filwaqt li parti sew mill-popolazzjoni għadha tfittex servizzi pubbliċi wiċċ imb wiċċ fid-dipartimenti u l-uffiċini – jiġuni f’moħħi pereżempju l-anzjani li sfortunatament mhux kollha forsi għandhom l-għarfien meħtieġ jew inkella l-mezzi meħtieġa u allura jippreferu li jmorru jinqdew personalment – però hemm persentaġġ ieħor, dejjem jikber, li jfittex li jinqeda fl-inqas ħin u bl-inqas skariġġ possibbli. U dan isir possibbli minħabba l-użu tat-teknoloġija moderna.

Hawnhekk joħroġ biċ-ċar il-valur tat-teknoloġija mobbli li toffri soluzzjonijiet immedjati, bla ma wieħed joqgħod jinqala’ minn daru u jaħli ħinijiet twal fil-kju jew inkella ħin twil fuq it-telefon.

Fil-ħajja mgħaġġla tal-lum, dawn is-servizzi m’għadhomx meqjusa bħala lussu, iżda pjuttost saru bżonn. Hija xi ħaġa li iktar ma l-ġenerazzjonijiet tagħna javvanzaw, iktar jibdew iqisuh bħala dritt illi inti tinqeda billi tuża t-teknoloġija.

Għalhekk ninnota b’sodisfazzjon li s-Servizz Pubbliku qabad direzzjoni iktar mgħaġġla għal iktar diġitalizzazzjoni. Hemm ħafna investiment teknoloġiku, u b’hekk qed ikun iktar f’pożizzjoni li jilħaq l-aspettattivi tan-nies illum il-ġurnata u, iktar u iktar, il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar li bħalma nafu llum il-ġurnata saru part and parcel mit-teknoloġija moderna.

Id-diversi proġetti li rajna fl-EXPO huma xhieda ta’ dan. Jekk ikun hemm bżonn prova, wieħed jerġa’ jiftakar f’kull dipartiment, kull settur li rajna u jara li kollu prattikament jiddependi fuq it-teknoloġija moderna.

Rajna proġetti li minnhom, dak li fl-aħħar mill-aħħar ser igawdi mill-benefiċċji, jibqa’ dejjem iċ-ċittadin.

Waqt li kont qed inżur il-wirja, rajt soluzzjonijiet imħaddma b’kapaċità u, f’diversi okkażjonijiet, anke żviluppati mill-uffiċjali pubbliċi tagħna. Jiena ningħaqad mas-Segretarju Permanenti Ewlieni fejn infaħħar lill-ħaddiema tal-Gvern, tas-Servizz Pubbliku u anke nagħti l-ikbar prosit għall-ħafna avvanzi li għamlu mhux biss bit-teknoloġija li ġiet importata imma anke li ġiet żviluppata minn membri tas-Servizz Pubbliku Malti stess.

U allura dan huwa element importanti ħafna u kunsiderazzjoni importanti ħafna għaliex filwaqt li qabel, biex ngħid hekk, is-Servizz Pubbliku kien li tidħol skrivan mal-Gvern, li tidħol taħdem mal-Gvern, illum il-ġurnata qed joffri ħafna karrieri anke speċjalizzati b’ħiliet varji. U dan huwa xi ħaġa li għandu jkun ta’ attrazzjoni, ta’ kalamita għaż-żgħażagħ tagħna biex iħarsu lejn is-Servizz Pubbliku, l-ewwel nett, b’rispett u, it-tieni, jivvalutaw il-possibbiltajiet li tagħtik karriera f’dan is-Servizz.

Dan l-għatx biex is-Servizz Pubbliku jilħaq dejjem livelli ogħla joħroġ bid-deher meta tikkunsidra li s-Servizz Pubbliku Malti diġà ilu jiġi ċċertifikat fost l-aqwa pajjiżi fl-Ewropa f’dak li huwa l-eGovernment, għal sena wara oħra, mill-Kummissjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li għandna nkunu kburin biha.

Huwa dan li ċ-Ċittadin Malti u Għawdxi jistenna. Jistenna Servizz Pubbliku li jkun motivat, u iktar milli motivat, anke li jkun ambizzjuż li jinvesti f’għada u fil-futur.

Sinjuri,

Nagħlaq billi nieħu l-okkażjoni biex inrodd ħajr lil kull uffiċjal pubbliku tal-impenn tiegħu fil-livelli kollha, u nifraħ lill-uffiċjali u d-dipartimenti li llejla ser jiġu rikonoxxuti għax-xogħol tagħhom f’diversi oqsma.

Nixtiqilkom il-kumplament tal-lejla t-tajba u grazzi tas-servizz li tagħtu lill-poplu Malti u Għawdxi.

Skip to content