Il-President tiltaqa’ ma’ grupp ta’ student li qed jipparteċipaw fi programm ta’ tranżizzjoni bejn l-iskola primarja u l-middle school, organizzata mill-Kulleġġ Santa Tereża, fil-Palazz Verdala

Il-President tiltaqa’ ma’ grupp ta’ student li qed jipparteċipaw fi programm ta’ tranżizzjoni bejn l-iskola primarja u l-middle school, organizzata mill-Kulleġġ Santa Tereża, fil-Palazz Verdala

Aktar...