Il-President u Sur Preca jattendu għall-quddiesa fl-okkazjoni tal-Ordinazzjoni Saċerdotali Patri Aaron Zahra, ġewwa Marsaxlokk

Aktar...