The President of Malta

Diskors tal-ET George Vella, President ta’ Malta lill-kandidati eletti fl-Elezzjonijiet tal-Kunsill għall-Parlament Ewropew

Onorevoli Membri Ninsab ċert li dawn l-aħħar xhur kienu ta’ bidla kbira għalikom u għall-familjari tagħkom. Nifhem u niftakar bi tbissima s-snin kollha li għamilt fil-qasam tal-politika u t-tertieq ta’ qalb li ġġib magħha elezzjoni. Il-laqgħat kontinwi mal-kostitwenti u mal-membri tal-partit, l- intervisti spissi fuq l-istazzjonijiet tax-xandir u d-dibattiti politiċi Read more…

Diskors tal-E.T George Vella, President ta’ Malta waqt żjara fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili

Ministru Farrugia Direttur Psaila Uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili Ninsab ferm kuntent li qiegħed hawn magħkom u qed ikolli l-opportunità nifhem aħjar in-natura tax- xogħol fi ħdan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. F’isem il-poplu Malti nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom u nifirħilkom talli għażiltu professjoni li toffri servizz u li ġġib l-ewwel u qabel kollox is-saħħa Read more…

Speech for HE George Vella, President of Malta attending the 50th Anniversary celebrations of the Association of International Women in Malta

President Lindsay Mann Ladies, I am pleased to be here with you to celebrate the 50th anniversary of the Association of International Women in Malta. The friendship and close networks established in the past years are a strong certificate in favour of your organization’s scope of bridging dialogue and facilitating Read more…

Diskors tal-ET George Vella President ta’ Malta fil-Konferenza Nazzjonali dwar il-Futur tax- Xogħol

Ministru Helena Dalli, Onor. Adrian Delia, Sinjuri Merħba għal din il-konferenza nazzjonali dwar il-futur tax-xogħol. Din hija sena speċjali għal pajjiżna. Fil-fatt dalwaqt niċċelebraw il-100 sena mill-irvellijiet tas- Sette Giugno, u l-250 sena minn meta ġiet imwaqqfa l-Università ta’ Malta. Ma’ dawn l- anniversarji, issa ser nżidu anniversarju ieħor importanti: Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu, George Vella, President ta’ Malta dwar il-Preżentazzjoni lill- Fondazzjoni Wirt Artna tal-Lapida ddedikata lil Fortunato Mizzi.

Onorevoli Ministri Eċċellenzi President tal-Fondazzjoni Wirt Artna Sinjuri Bi pjaċir qiegħed magħkom għall-preżentazzjoni lill-Fondazzjoni Wirt Artna tal-Lapida ddedikata lil Fortunato Mizzi. Ix-xogħol biex dan l-artefatt storiku jinġieb Malta beda snin ilu meta kont għadni nokkupa l- kariga ta’ Ministru għall-Affarijiet Barranin. Matul dawn l-aħħar snin, saret ħafna riċerka biex tiġi Read more…

Diskors tal-ET George Vella President ta’ Malta, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Publju

Eċċellenza Monsinjur Arċisqof President tas-soċjetá Sinjuri Huwa ta’ pjaċir għalija u għal marti Miriam li ninsabu hawn illum biex flimkien magħkom niċċelebraw il-festa ta’ San Publju. Nifhem u b’dispjaċir naqsam magħkom swied il-qalb għat-telfa tal-arkata storika. Din hija telfa kbira mhux biss għalikom, imma għas-soċjetà Maltija kollha. Madankollu, ninsab ċert Read more…

Skip to content