The President of Malta

ĠIMGĦA TAS-SERVIZZ PUBBLIKU – PALAZZ VERDALA

Segretarju permanenti ewlieni Segretarji permanenti Mistiedna distinti Sinjuri Ilqajt bi pjaċir l-istedina li għamilli s-sur cutajar, segretarju permanenti ewlieni, biex nindirizza din il-konferenza llum. Huwa ta’ sodisfazzjon partikolari għalija wkoll li qed niltaqgħu fil-palazz verdala għax xtaqt inwassal messaġġ ċar ta’ appoġġ lejn is-servizz pubbliku minn naħa tal- presidenza tar-repubblika. Read more…

Żjara uffiċjali mill-ET George Vella, President ta’ Malta fi ħdan is-Servizz Nazzjonali tat-transfużjoni tad-demm

Punti qosra Nafu, li d-domanda għat-trasfużjonijiet taqbeż il-21,000 fis-sena. S’issa, f’Malta, d- donazzjonijiet tad-demm minn dejjem saru b’għan altruist u mingħajr ebda pretensjoni ta’ xejn mid-donatur. Dan fattur importanti li jkompli jagħti stampa ċara tal-kuxjenza soċjali Maltija Bi pjaċir u sodisfazzjon kbir insemmi li fl-14 ta’ Ġunju ppreżentajt rikonoxximent lil Read more…

Ulied Beltna – L-istorja li sawritna (Kunċert vokali u Strumentali); Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel, Żabbar

Għall-ħabta tal-1883, is-Surmast Giuseppe Micallef flimkien ma’ Dun Vinċenz Pace, ġabar xi żgħażagħ u waqqfu s-Societa` Filarmonica del Zabbar. Il-fundatur, promotur u aktar tard President ta’ din is-soċjeta` kien l-avukat Pasquale de Lorenzo. Din il-banda, bħall-baned kollha li kienu jitwaqqfu fil-bliet u rħula Maltin, damet xi snin magħrufa bl-isem ta’ Read more…

Diskors tal-ET George Vella, President ta’ Malta waqt il-Konferenza Nazzjonali dwar is- Saħħa Mentali

Kummissarju is-Sur John Cachia Għaqdiet varji Sinjuri Kif għidt fid-diskors tal-ħatra tiegħi u bħalma tkellimt diversi drabi oħra minn April ‘l hawn, xtaqt li s-saħħa mentali tingħata priorità fuq l-aġenda Presidenzjali tiegħi. Qed insejjaħ din il- konferenza nazzjonali biex l-ewwel u qabel kollox nisħaq dwar il-bżonn ta’ djalogu aktar miftuħ Read more…

Skip to content