The President of Malta

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President tar-Repubblika ta’ Malta fl-okkażjoni tal-Premju Anzjanità Attiva 2020

MUŻA, Berġa ta’ Aragona, il-Belt Valletta 30 ta’ Ottubru 2020 L-ewwel nett, il-lejla t-tajba lil kulħadd u nirringrazzjakom illi stedintuni, lili u lil Miriam, biex inkunu hawnhekk magħkom għal din iċ-ċerimonja tant sabiħa u sinifikattiva. Però rrid qabelxejn nibda billi nsellem ovvjament lill-Onorevoli Silvio Parnis, insellem lil kull min qiegħed Read more…

Diskors tal-E.T. George Vella, President ta’ Malta Ċerimonja Jum Għawdex u Għotja tal-Premju Ġieħ Għawdex

Onor. Ministru Onor. Membri Parlamentari President tar-Reġjun Sinjuri Sindki Kunsilliera Sinjuri Nibda billi nirringrazzjakom talli għoġobkom tistednuni, flimkien ma’ marti Miriam, sabiex għal darb’oħra nattendu din l-okkażjoni. Ma nistax, fil-kuntest tal-lum, ma nibdiex u nsellem lill-kollega u ħabib tagħna l- Onor. Frederick Azzopardi, li tlifnieh ftit tal-ġranet ilu. Fiż-żmien li Read more…

De La Salle Founders Day

Jien wieħed minn dawk li ħadu l-edukazzjoni tagħhom fil-kulleġġ De La Salle fil- Kottonera fis-snin 1951-1956. Dawk kienu snin sbieħ li fihom ingħatajt formazzjoni li għadni sal-lum kburi biha. Ngħid ħadt l-edukazzjoni, għaliex dak li tawna l-Brothers u l-ftit lay teachers li kien hemm dak iż-żmien kien aktar minn sempliċi Read more…

Skip to content