The President of Malta

MESSAĠĠ TAL-MILIED MILL-PRESIDENT

Għeżież Maltin u Għawdin, Nixtieq nibda dan il-messaġġ billi qabel xejn inwassal ix-xewqat tiegħi u ta’ marti għal Milied Hieni lill-poplu Malti u Għawdxi kollu. Din hija l-ewwel darba li qed nidħol fid-djar tagħkom fl-okkażjoni ta’ festi tal-Milied bħala President ta’ Malta. Għalija din hija okkażjoni ta’ sinifikat kbir. Ħafna Read more…

Messaġġ ta’ xewqat għall-Milied u għas-Sena l-Ġdida mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella għall-Maltin li jgħixu barra

Għeżież Maltin u Għawdxin li tgħixu barra minn xtutna, Hu ta’ pjaċir għalija, li għat-tieni sena konsekuttiva, qed nibgħat f’ismi, f’isem marti Miriam, u l-kumplament tal-Poplu kollu tagħna, l-isbaħ xewqat lilkom kollha, għall-Milied u s-Sena l-Ġdida. Din is-sena kienet twila u diffiċli għalina lkoll. Tista’ tgħid kull wieħed mill- pajjiżi Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt is- Serata Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena 2020 Dar il-Mediterran Għall-Konferenzi

Onorevoli Ministru, Sinjura Abela, Sur Mario Cutajar, Segretarju Permanenti Ewlieni, Mistednin Distinti, Nibda billi l-ewwel u qabel kollox nifraħ lil dawk kollha nominati għal dawn il- premjijiet differenti li ttieħdu llejla. Il-fatt li tkun innominat għalija diġà jfisser li tkun spikkajt, li tkun ġbidt l-attenzjoni ta’ xi ħadd u xi Read more…

Indirizz mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta, waqt l-għoti tal-Premju Nazzjonali għall-Volontarjat 2020

Sinjuri, Nixtieq nirringrazzjakom talli għoġobkom tistednuni biex inkun magħkom illejla f’okkażjoni daqshekk importanti. Il-feature għalaq b’quote minn Kofi Annan. Jien ħa nibda bi quote minn filosofu Lebaniż li qal: ‘‘You give but little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give.’’ Read more…

Diskors – Serata L-Akkademja tal-Malti

Il-lejla t-tajba lil kulħadd, L-ewwel nett, nagħtikom merħba fil-Palazz ta’ Sant’Anton għal din is-serata fejn qegħdin fil-fatt niċċelebraw l-Ilsien Malti. Nixtieq nibda, l-ewwel nett, billi nifraħ lis-Sinjura Brockdorff għal dak li akkwistat matul ħajjitha bħala fama, bħala kapaċità u qed naraw każ ieħor fejn dak li jkun, bix-xogħol tiegħu, jirbaħ Read more…

Skip to content