The President of Malta

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta fl- okkażżjoni tal-iSkambju tal-Awguri Għas-Sena l-Ġdida

Il-Palazz ta’ Sant’Anton Rispettabbli Membri tal-Korp Konsolari, Insellmilkom. Qegħdin niltaqgħu b’mod virtwali, minħabba r-restrizzjonijiet imposti fuqna mill-Pandemija COVID-Dsatax. F’ cirkostanzi ohrajn, kien ikun ta’pjaċir għalija nilqagħkom il-Palazz tal Belt, jew ta’ Sant’Anton, kif ghamilna s-sena l-ohra, sabiex ngħaddu l- awguri tagħna lil xulxin, u naqsmu x-xewqat tagħna għas-Sena l-Ġdida b’mod Read more…

Skip to content