The President of Malta

Speech by E.T. George Vella, President of Malta, during graduation, Caritas, 24 June 2022, (Speech in MT)

Eċċellenza Arċisqof, Ministri, Presidenti Emeriti, Sur Anthony Gatt, Direttur, Sinjuri, Għeżież residenti, Huwa dejjem ta’ pjaċir li nirċievi xi invit mid-Direttur tal-Caritas biex niġi nżur xi waħda mid-djar tagħkom. Sena wara l-oħra nħoss li dan l-appuntament sar importanti ħafna fil-kalendarju tiegħi. Fil-fatt, ninsab kuntent ħafna li qed niltaqa’ magħkom f’din Read more…

Speech by E.T. Prof Frank Bezzina, Acting President, during the lunch to Commemorate Imnarja and its Culinary Traditions, Verdala Palace, 25 June 2022, (Speech in MT)

ONOREVOLI ANTON REFALO [MINISTRU GĦALL-AGRIKOLTURA, IS-SAJD U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI] MISTIDNIN DISTINI SINJURI Hu ta’ gost u pjaċir tiegħi li nilqagħkom hawnhekk fil-Palazz Verdala, wieħed minn tlett palazzi fi ħdan l-Ufficcju tal-Presidenza. Lejn dan l-palazz resqu, mal-milja tas-snin, bosta vjaġġaturi u nies prominenti li waqfu wkoll biex jammiraw dan l-palazz, mistur Read more…

Points for a speech by His Excellency George Vella, President of Malta, on the occasion of the 25th Anniversary of the establishment of Our Lady of Doctrine Social Association – Tarxien as well as the inauguration of the club building, Misrah Ir-Repubblika, Tarxien, 24 June 2022, (Speech in MT)

Rispettabbli Sindku, Onorevoli Membri, Sur Kappillan, Grazzi ħafna, l-ewwel nett, tal-istedina biex niġu magħkom hawn illejla u napprezzaw kunċert verament sabiħ, u ngħid prosit lill-banda, lis-surmast, l-għażla tal-mużika li smajna u anki lill-kor, ovvjament bis-solisti b’kollox. Però ma rridx indum u rrid nagħmel ftit riflessjonijiet żgħar. Illum bdejna l-ġurnata, jiena Read more…

The President describes Caritas Malta’s graduation ceremony as a celebration of ‘collective effort’

President George Vella said that the 12 people who have successfully completed Caritas Malta’s residential therapeutic programme are a reflection of collective work, so that today they have the helm and a better compass to overcome the challenges that life offers. President Vella reiterated that the problem of addiction often develops due Read more…

Speech by His Excellency George Vella during the Medal Award “Ġwanni XXIII għat-Tjubija – 2022”, 24 June 2022, (Speech in MT)

President Emeritu, Reverendu Dionysius Mintoff Sinjorini Għalliema u Edukaturi Sinjuri Għal sena oħra qed niltaqgħu sabiex flimkien niċċelebraw it-tjubija fost it-tfal tagħna.  Nippremjaw ġesti żgħar, li għal min ikun qed jirċevihom ifissru d-dinja. Hekk juruna Chayenne u Szintia.  Ir-rabta ta’ bejnietkom, għeżież tfal, jew żgħażagħ pjuttost, tfakkarna kemm bl-empatija u Read more…

Speech by E.T. President George Vella, Public Service Day 2022, St. Anton’s Palace, 23 June 2022, (Speech in MT)

Segretarju Permanenti Ewlieni, Sur Sultana, Segretarji Permanenti, Bi pjaċir għal darb’oħra nilqagħkom fil-Palazz ta’ Sant’Anton, din id-darba biex infakkru l-Jum Dinji tas-Servizz Pubbliku. Nibda billi nilqa’ lilek, Sur Tony Sultana, bħala Segretarju Permanenti Ewlieni għall-ewwel darba f’dan il-format. Inrodd ħajr ukoll lilkom Segretarji Permanenti talli għoġobkom ukoll tingħaqdu magħna f’din Read more…

Skip to content