The President of Malta

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, during the opening ceremony for the European Region of Sport organised by the Kunsill Reġjonali Lvant, 20th January 2023, (Speech in MT)

Bonġu lil kulħadd. Insellem b’mod partikolari lis-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli, il-President tar-Reġjun, il-Membri Parlamentari li għandna magħna, is-sindki, is-segretarji eżekuttivi, il-kunsilliera u lilkom ilkoll li qegħdin magħna hawnhekk. Bħalma diġà għidt, huwa ta’ sodisfazzjon u tieħu pjaċir li wieħed jieħu l-okkażjoni li jattendi għall-ftuħ ta’ din l-inizjattiva sportiva u, kif Read more…

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, on the occasion of the 175th Anniversary of the establishment of the Chamber of Commerce, Enterprise and Industry, 27 January 2023, (Speech in MT)

Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Ministri, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, President tal-Kamra, Mistednin Distinti, Ilqajt bi pjaċir din l-istedina u nirringrazzja lill-President Marisa Xuereb u l-membri tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija talli għoġobhom jitolbuni naqsam il-ħsibijiet u l-perspettiva tiegħi fuq l-importanza ta’ dan l-Anniversarju. Nibda qabelxejn billi nwassal l-apprezzament tiegħi għall-ħidma li Read more…

Speech by His Excellency George Vella President of Malta at the Reception of the National Day of the Commonwealth of Australia, 25 January 2023

Honourable Minister, Your Excellency, High Commissioner Jenny Cartmill, Excellencies, Distinguished Guests, I want to start by expressing my gratitude to you High Commissioner for once again inviting us to celebrate with you Australia Day. Relations between Malta and Australia need no introduction.  They date far back farther than the formal Read more…

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, during the National Conference entitled ‘A Future for Industrial Heritage in Malta’, organised by the Industrial Heritage Platform at the University of Malta. 24th January 2023

It is with pleasure that I welcome delegates, speakers, and guests to this conference which I am hosting here at Sant’Anton Palace. I also specifically welcome the recently established Industrial Heritage Platform at the University of Malta which is the organizer of this conference. Allow me to express my hearty Read more…

Speech by President George Vella during the launch of the NAO publication, Auditing the State in Times of Transition – Reflections on Change and Continuity, Challenges and Opportunity From Malta and Beyond, (Speech in MT)

Onorevoli Speaker, Membri Parlamentari, Sinjuri, Aktar milli diskors, pjuttost xtaqt nagħmel ftit rimarki ġenerali biex nuri l-apprezzament tiegħi għax-xogħol imprezzabbli li jsir minn dan l-Uffiċċju u li sar, ovvjament magħna hawnhekk għandna lis-Sur Mifsud, is-Sur Galea u s-Sur Spiteri, li kienu wkoll f’dan l-Uffiċċju matul dawn is-snin. U rrid nibda Read more…

Speech by President of Malta George Vella on the occasion of the Exchange of the New Year’s Greetings with the Diplomatic Corps accredited to Malta, 12 January 2022

Honourable Minister for Foreign and European Affairs and Trade, Dean of the Diplomatic Corps, Excellencies, Members of the Diplomatic Corps, I am pleased to extend my heartfelt greetings for the New Year to you all. May it be a year that is full of health and serenity for you, your Read more…

Occasion Speech: 2022 Gold Medal Presentation – Malta Society of Arts, 14 December 2022 (Speech in MT)

Onorevoli Ministru, President tas-Soċjetà tal-Arti, Mistednin Distinti, Sinjuri, Verament pjaċir tiegħi u unur li ninsab hawn magħkom illejla biex nirrikonoxxu l-ħidma fejjieda ta’ wild ieħor ta’ pajjiżna fil-qasam tal-kultura – rikonoxximent li hu l-aħħar minn sensiela twila li s-Soċjetà tal-Arti tat tul il-medda taż-żmien li ilha mwaqqfa. Smajna diġà l-firxa Read more…

Skip to content