The President of Malta

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, on the occasion of the inauguration of the exhibition called ‘Il-Malti: il-Mixja sal-Għarfien Uffiċjali’, 21 February 2023, (Speech in MT)

Onorevoli Ministru, Sur Mario Cutajar, Chairperson ta’ Heritage Malta, Mistednin Distinti, Nibda billi nirringrazzjakom għal din l-istedina, u nifirħilkom li rnexxielkom tħejju b’suċċess wirja bħal din. Ilkoll kemm intom familjari mal-importanza li l-Presidenza, u jien personalment, nagħti lill-ilsien Malti, u tafu wkoll kemm jien konxju li għad fadal ħafna x’isir Read more…

Speech on the occasion of the Oath of Appointments in the Judiciary

Palazz ta’ Sant’Anton 8 ta’ Frar 2023 On. Prim Ministru, On. Prim Imħallef, On. Ministru tal-Ġustizzja, Avukat tal-Istat, Sinjuri Maġistrati, Mistednin Distinti, Insellmilkom u nilqagħkom bi pjaċir għal din l-okkażjoni importanti għat-tkomplija tat-tisħiħ tal-Istat tad-Dritt f’pajjiżna. Filwaqt li nagħti merħba lilkom ilkoll, nilqa’ b’mod speċjali likom – Sinjuri Maġistrati –  Dott. Kevan Azzopardi; Dott. Read more…

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, during the conference organised by the National Cancer Platform entitled Uniting Our Voices And Taking Action, Verdala Palace, 3rd February 2023, (Speech in MT)

Dott. Noel Buttigieg Scicluna, Chairman tan-National Cancer Platform Speċjalisti, Sinjuri, Fil-Jum Dinji ddedikat għall-marda tal-Kanċer, huwa pjaċir tiegħi li dalgħodu nilqagħkom fil-Palazz Verdala, biex flimkien nitkellmu dwar suġġett li aktar ma jgħaddi żmien, aktar qiegħed ikollu importanza f’ħajjitna, u fuq il-kwalità ta’ ħajja li ngħixu. Ilkoll nieħdu gost naqraw u Read more…

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, during the opening ceremony for the European Region of Sport organised by the Kunsill Reġjonali Lvant, 20th January 2023, (Speech in MT)

Bonġu lil kulħadd. Insellem b’mod partikolari lis-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli, il-President tar-Reġjun, il-Membri Parlamentari li għandna magħna, is-sindki, is-segretarji eżekuttivi, il-kunsilliera u lilkom ilkoll li qegħdin magħna hawnhekk. Bħalma diġà għidt, huwa ta’ sodisfazzjon u tieħu pjaċir li wieħed jieħu l-okkażjoni li jattendi għall-ftuħ ta’ din l-inizjattiva sportiva u, kif Read more…

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, on the occasion of the 175th Anniversary of the establishment of the Chamber of Commerce, Enterprise and Industry, 27 January 2023, (Speech in MT)

Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Ministri, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, President tal-Kamra, Mistednin Distinti, Ilqajt bi pjaċir din l-istedina u nirringrazzja lill-President Marisa Xuereb u l-membri tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija talli għoġobhom jitolbuni naqsam il-ħsibijiet u l-perspettiva tiegħi fuq l-importanza ta’ dan l-Anniversarju. Nibda qabelxejn billi nwassal l-apprezzament tiegħi għall-ħidma li Read more…

Skip to content