The President of Malta

Speech by E.T. Acting President Prof. Frank Bezzina during the celebrations and commemorations of the 25th Anniversary of the founding of the San Girgor Musical Association, Ta’ Kercem, 22 October 2022, (Speech in MT)

Onorevoli Ministru għal Għawdex

Onorevoli Membri Parlamentari

Sur Sindku

President tal-Għaqda Mużikali San Girgor

Mistednin Distinti

Nibda billi nwassal l-apprezzament tal-E.T. George Vella li ma setax jattendi minħabba impenji uffiċjali barra minn Malta.

Fl-istess ħin huwa gost u pjaċir tiegħi ningħaqad magħkom għal dan l-avveniment speċjali, mhux biss għall-Għaqda Mużikali San Girgor, iżda anki għall-komunità kollha ta’ Kerċem.

Okkażjonijiet bħal din tal-lum mhumiex sbieħ biss għax qed ninawguraw xogħlijiet ta’ tisbiħ, jew għax qed inniedu pubblikazzjoni fuq il-ġrajjiet tal-Għaqda, iżda għax qegħdin insaħħu settur fundamentali tal-kultura u t-tradizzjoni Maltija.

Huwa proprju grazzi għalikom u għal bosta oħrajn bħalkom li dan is-settur tal-kultura Maltija jkompli jiġġedded u jisseddaq matul iż-żmien. Grazzi tal-ħin, ir-riżorsi, u l-ħidma tagħkom. Fuq kollox, nieħu pjaċir nara li huma ħafna ż-żgħażagħ li qed jersqu lejn is-soċjetà u jipparteċipaw b’mod attiv fil-ħidma tal-Għaqdiet Mużikali. Nemmen li ż-żgħażagħ huma l-qofol għall-innovazzjoni u ideat ġodda li permezz tagħhom għaqdiet bħal din tagħkom jibqgħu rilevanti u jadattaw għall-gosti ta’ soċjetà moderna u dinamika, li xorta waħda għadha tgħożż u tfittex festi u riti tradizzjonali. Għaldaqstant inħoss li huwa tassew xieraq li għaqdiet bħal tagħkom jibqgħu jinvestu fiż-żgħażagħ u jressquhom eqreb lejn it-tradizzjonijiet u l-kultura Maltija.

Minbarra dan, iservu wkoll biex inisslu fihom sens akbar ta’ identità mal-patrimonju ta’ Kerċem. Nifhem li dan qed isir dejjem aktar importanti għal bosta lokalitajiet ġewwa Malta li qed jgħaddu minn tibdil demografiku u infrastrutturali b’rata mgħaġġla. Ma nistax ma nsemmix l-irwol tal-banda fis-soċjetà Maltija.

Mhux talli l-banda tferraħ permezz tal-mużika u l-briju li tqajjem, iżda hija wkoll laboratorju mużikali ħaj.

Grazzi wkoll għall-każin u l-possibilità li kulħadd jingħata aċċess għal-lezzjonijiet tal-mużika, il-banda kienet, għadha u tibqa’ ċentru strumentali biex it-tradizzjoni u l-patrimonju mużikali Malti jiġi mħares u msaħħaħ għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

Hawnhekk ta’ min inroddu ħajr lill-Għaqda San Girgor li mill-ewwel snin tagħha tat bidu għat-tagħlim mużikali, bl-ewwel studenti jieħdu l-lezzjonijiet tal-mużika fil-bini taċ-Ċentru Parrokkjali.  

Matul is-snin, l-Għaqda kompliet tikber u tissaħħaħ kemm mużikalment kif ukoll soċjalment. Infatti, fil-25 sena ta’ storja tagħha, il-Banda San Girgor għenet sabiex nisslet benniena mużikali fir-raħal ta’ Kerċem b’kontribut sħiħ fil-festi li jiġu ċċelebrati hawnhekk.

Illum, bi pjaċir qed infakkru l-kisbiet ewlenin ta’ dawn l-ewwel 25 sena mit-twaqqif tal-Għaqda permezz ta’ ġabra ta’ ġrajjiet li għaddiet minnhom l-Għaqda. Nifraħ lill-istoriku Kerċmi Mons. Karm Borg li flimkien ma’ membri oħra tal-Għaqda ħadu ħsieb li joħolqu pubblikazzjoni mill-isbaħ. Fl-istess okkażjoni qegħdin ninawguraw xogħol ta’ tisbiħ fis-Sala Prinċipali tal-Każin li m’għandix dubju li ser jitgawda sew mill-membri u s-soċi matul is-snin li ġejjin.

Nagħlaq billi ntenni r-radd il-ħajr tiegħi lil kull min ta sehmu biex jitħejja l-avveniment tal-lum u nawguralkom ilkoll ħidma sfiqa.

Grazzi.

Skip to content