The President of Malta

Speech by E.T. George Vella, President of Malta, for the launch of the “Music Brings Us Together” concert, (Speech in MT)

Bonġu lil kulħadd.

Thank you, Noel, tad-dettalji li tajt.

Jiena li rrid inżid huwa ħaġa waħda biss, li, kif għidt tajjeb inti, din l-idea mhux mingħandi ġiet, ġiet mingħandi u mingħandek meta konna qegħdin nitkellmu flimkien u qegħdin ngħidu x’nistgħu nagħmlu biex naġevolaw iktar l-għaqdiet tal-baned.

Minn dak iż-żmien sar żvilupp fuq ħafna affarijiet, bħalma taf, u dakinhar konna qegħdin nitkellmu aħna biex iktar forsi noħorġu l-potenzjal tal-baned fihom infushom, però anke dejjem fl-isfond imbagħad tar-rikonoxximent tal-valur kbir soċjali, kulturali u edukattiv li għandhom il-każini tal-baned fl-irħula tagħna, fl-ibliet tagħna u anke fil-performances li jagħmlu.

Minn dak iż-żmien ’l hawn, bħalma taf, daħlu ħafna affarijiet li jinkwetaw xi ftit u huma aspetti tal-baned illi intom iddiskutejtu proprju ftit ġranet ilu b’konferenza nazzjonali li għamiltu rigward il-problemi li qegħdin tiltaqgħu magħhom. U dawn huma problemi li wieħed jarahom u jħosshom u min qiegħed imexxi l-baned qed jesperjenzahom.

Qed ngħid dan mhux biex inkun negattiv, però qed ngħidu anke bħala kuraġġ għaliex, kif għidt tajjeb jien meta indirizzajtkom f’dik il-konferenza, jiena filwaqt li nirrikonoxxi li kulħadd ħaqqu l-ħlas ġust tiegħu, ma rridux inħallu lil min jikkummerċjalizza bla kontroll dan il-qasam tal-baned Maltin għaliex qegħdin immissu hawnhekk parti mill-kultura tagħna u parti mill-wirt intanġibbli ta’ pajjiżna. Jiġifieri dan huwa xi ħaġa li wieħed irid joqgħod attent għalih.

U għalhekk nieħu gost illi dan il-kunċert li, kif għidt tajjeb, aħna tajnieh l-isem ‘il-Mużika Tgħaqqadna’, għaliex ovvjament fil-mużika ningħaqdu lkoll kemm aħna. Kulħadd iħobb jisma’ l-mużika, min ġeneru, min ieħor, imma l-mużika hi xi ħaġa li lill-bniedem tmissu minn ġewwa. Però l-ħaġa li qed ninnota u qed nieħu gost biha huwa l-fatt li min se jieħu parti, kollha huma voluntiera, jiġifieri hemmhekk mhux se jkun hemm element ta’ qligħ imma sempliċiment kooperazzjoni biex dak li jista’ jidħol ngħadduh lill-Malta Community Chest Fund għall-għan li m’għandix għalfejn noqgħod nieħu ħafna ħin fuqu. Kulħadd jaf il-Community Chest Fund għalfejn qiegħda u nafu illi ħa nkunu proprju fi żmien il-Milied, m’għandiex dubju li ħa jkun hemm għażla sabiħa ta’ mużika, però fl-istess ħin ukoll illi l-familji jkollhom fejn imorru ħalli jkunu jistgħu anke jirrikreaw lilhom infushom.

Jiena nawgura illi dan il-programm ikun ta’ suċċess. Nirringrazzja minn hawnhekk lilek l-ewwel nett, lil sħabek kollha li ħdimtu fuq dan il-proġett, nirringrazzja lil dawk il-bandisti kollha li offrew is-servizzi tagħhom, m’għandix dubju li dan ħa jieħu ċertu żmien anke biex jagħmlu l-kunċerti u jaraw x’hemm bżonn isir, anke xi artisti jew inkella żeffiena u koristi li semmejtu li ħa jkunu hemmhekk ukoll.

U nawgura, kif għidt inti, li dan l-event ma jkunx one-off, isir darba u daqshekk, imma jkun suċċess li, biex ngħid hekk, wieħed forsi jista’ anke jibda jaħseb biex jinkludih fuq bażi regolari fil-kalendarju tal-attivitajiet biex ngħinu lill-Malta Community Chest Fund.

Ħaġa żgħira żgħira fuq il-Community Chest Fund, irrid ngħid waħda biss li veru li, bħalma ninnutaw, taraw li bħalissa tibda żżid ir-rankatura għal madwar iż-żmien tal-Istrina ħalli nibdew nagħmlu l-attivitajiet u nagħmlu l-ġbir tal-fondi u ħaġa u oħra. Dan qed ngħidu iktar biex jasal anke għand il-poplu inġenerali illi wieħed, filwaqt li japprezza ħafna li jkun hemm din ir-rankatura u dan l-ammont ta’ interess ġdid madwar il-ġbir qrib is-26 ta’ Diċembru, wieħed irid jifhem illi l-bżonnijiet joħorġu s-sena kollha u allura jien hawnhekk nappella kemm lid-donaturi, kemm lill-kumpaniji li jgħinuna, u minn hawn nirringrazzjahom ta’ kull ewro li jagħtuna, imma wieħed jista’ wkoll jaħseb, jekk jista’ jkun u fejn hu possibbli, fuq dħul iktar fuq bażi regolari matul is-sena li jgħinna ħalli niffaċċjaw il-problemi li niffaċċjaw kontinwament biex inlaħħqu mat-talbiet kemm soċjali u kemm tas-saħħa tal-mediċini li jkollha l-Malta Community Chest Fund.

Jien nirringrazzjakom u nawgura li jkun programm ta’ suċċess u li kull min jiġi jieħu gost u jgawdi f’dak iż-żmien speċjali ta’ qrib il-Milied.

Nirringrazzjakom.

-Tmiem-

Skip to content