The President of Malta

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, during an event organised by Yachting Malta in aid of The Malta Community Chest Fund. 26th August 2023. (Speech in MT)

L-ewwel nett, nirringrazzjakom. Grazzi Chris, grazzi Ministru, talli organizzajtu din il-laqgħa llejla. U ma jien se nagħmel l-ebda diskorsi formali, ovvjament.

Fil-yachting nistqarr li ma nifhem xejn, assolutament, però nieħu pjaċir nisma’ l-proġetti li hemm preparati għal dan is-settur. Hu settur importanti għax, bħalma tafu, pajjiżna huwa gżira, u gżira ma tistax tgħix mingħajr ma jkollha sfruttament tal-baħar li qiegħed madwarha. Il-baħar huwa sors importanti ħafna tal-ekonomija tagħna. Il-yachting, ovvjament, huwa wieħed minnhom, però mbagħad għandu anki d-difetti u l-problemi tiegħu għaliex, bħalma tafu, kulma nkunu rridu nimpurtaw ġewwa pajjiżna jiġi jew bl-ajru jew inkella jrid jiġi bil-baħar.

Però mil-lat ta’ yachting, mas-snin tara l-iżvilupp ta’ dan is-settur. Settur illi huwa importanti ħafna u kif qal il-Ministru aħna diġà qegħdin fuq quddiem nett, jekk mhux l-iktar pajjiż, li għandu reġistrar tas-superyachts, u wieħed irid jara li dan inkomplu naġevolawh u nippreżentaw iċ-ċirkostanzi u l-kundizzjonijiet mill-aħjar ħalli nkomplu nattiraw dan it-tip ta’ investiment ġewwa pajjiżna.

Min-naħa l-oħra, illejla jiena nirringrazzjakom u nirringrazzja lil min ġietu l-idea li kkombina din il-lejla biex inkunu qegħdin niċċelebraw il-kwistjoni tal-yachting però anki wkoll nikkommemoraw u nieħdu ħsieb il-Community Chest Fund.

Tiddejjaq f’okkażjonijiet bħal dawn titkellem fuq in-negattiv, però jiddispjaċini li jkolli bilfors ngħid li l-Community Chest Fund qiegħda hemmhekk biex tgħin lil min ikun qiegħed f’pożizzjonijiet prekarji, jew ta’ saħħa jew inkella soċjali, u bħalma tafu ħafna nies ikollhom jirrikorru l-Community Chest Fund jew minħabba kundizzjonijiet soċjali, kif semmejt, jew inkella, agħar minn hekk, minħabba li jkun hemm ċertu mard. Ma rridx nidħol fid-dettall għaliex ma rridx indejjaq lil min qiegħed hawn jieħu gost illejla, però nafu li l-mard qiegħed madwarna, il-mard qiegħed hemmhekk u sfortunatament in-numru ta’ nies li javviċinaw il-Community Chest Fund biex ngħinuhom qiegħed dejjem jiżdied minħabba speċjalment il-kwistjoni tal-kanċer.

Kulma rrid infakkarkom biss huwa li żżommu f’moħħkom kemm jista’ jkun illi din it-tip ta’ karità, li hija karità anonima, nagħmluha ħalli meta xi ħadd, kien min kien, bla ma nafu min hu, ikollu bżonn, jekk imur ifittex, isib min jgħinu mill-Community Chest Fund. U għalhekk nappellalkom biex kemm jista’ jkun tkunu ġenerużi u fl-istess ħin ukoll iżżommu ġo moħħkom matul is-sena illi l-Community Chest Fund ma tistax tiddependi biss fuq l-Istrina, ġurnata waħda f’sena, is-26 ta’ Diċembru, imma hemm il-bżonn kontinwu ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar.

Għalhekk nirringrazzjakom. Inħallilkom dal-ħsieb biss u ħudu gost illejla.

Grazzi ħafna.

Skip to content