The President of Malta

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, during the opening ceremony for the European Region of Sport organised by the Kunsill Reġjonali Lvant, 20th January 2023, (Speech in MT)

Bonġu lil kulħadd.

Insellem b’mod partikolari lis-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli, il-President tar-Reġjun, il-Membri Parlamentari li għandna magħna, is-sindki, is-segretarji eżekuttivi, il-kunsilliera u lilkom ilkoll li qegħdin magħna hawnhekk.

Bħalma diġà għidt, huwa ta’ sodisfazzjon u tieħu pjaċir li wieħed jieħu l-okkażjoni li jattendi għall-ftuħ ta’ din l-inizjattiva sportiva u, kif diġà ntqal, mhux biss sportiva imma wkoll xi ħaġa li tippromwovi s-saħħa. Nibda billi nirringrazzja lill-Kunsilli kollha involuti u, b’mod partikolari, lill-Kunsill tar-Reġjun tal-Lvant tal-impenn tiegħu biex dan it-titlu prestiġjuż ta’ Reġjun Ewropew għall-Isports jinġieb lejn pajjiżna. Kif diġà ntqal, dawn l-affarijiet ma jsirux mil-lum għal għada, imma jsiru b’ċerta ħidma u b’ċerta insistenza, u anki bit-turija ta’ kompetenza li tiġi magħrufa biex dan it-titlu jiġi assenjat lil dan ir-reġjun.

Flimkien ma’ reġjuni u bliet oħra li ngħataw dan l-istess titlu fil-passat, f’isem il-poplu Malti ninsab kburi li Birkirkara, il-Għargħur, il-Gżira, l-Iklin, l-Imsida, Ħal Lija, Pembroke, il-Pietà, San Ġiljan, Tas-Sliema, is-Swieqi u ta’ Xbiex ser ikunu minn ta’ quddiem biex fis-sena 2023 ivaraw inizjattivi li jħajru lil kulħadd għal ħajja aktar attiva. Mhux biss, iżda ser ikunu wkoll f’pożizzjoni li josservaw kif l-infrastruttura u l-ambjent lokali huma ċentrali biex bħala poplu niżviluppaw politika sportiva u ta’ saħħa inklussiva, u din tal-aħħar nenfasizzaha għaliex l-isport għandu s-sodisfazzjonijiet tiegħu u, bħalma diġà għidt, importanti ħafna li jgħin ħalli jkun hemm aktar livell ta’ saħħa tajjeb. U barra hekk ukoll ikun hemm politika li verament tħeġġeġ u tistieden liċ-ċittadini biex ikunu aktar fiżikament attivi.

Il-ħidma li jwettqu bosta organizzazzjonijiet sportivi u taż-żgħażagħ favur ħajja attiva u t-taħriġ f’dixxiplina sportiva, jibqgħu ċentrali biex dawn il-lokalitajiet ikomplu jkunu forma ta’ laboratorju sportiv. Minbarra dan, permezz ta’ dan it-titlu li qed niċċelebraw dalgħodu, jinħolqu opportunitajiet għall-komunità kollha, inkluż, u hawnhekk irrid nagħmel enfasi, għall-anzjani tagħna. Ikun żball jekk immorru bil-ħsieb u bl-idea li l-isport huwa attività taż-żgħażagħ biss jew ta’ dawk li jitgħallmu xi dixxiplina sportiva b’mod professjonali. Irridu nwasslu l-messaġġ minn hawnhekk, u anki nawgura li matul din is-sena r-Reġjun jagħmilha, li l-attività fiżika għandha tkun ta’ kulħadd – kulħadd skont l-età u s-saħħa tiegħu.

Inizjattivi bħal dawn jitfgħu dawl fuq l-importanza ta’ ħajja attiva, ’il bogħod mill-vizzji u l-konsum eċċessiv tal-ikel, ta’ xorb alkoħoliku jew ta’ sustanzi oħra, u fuq kollox ħajja anqas sedentarja, ħajja li hemm bżonn li niċċaqalqu aktar matul il-ġurnata.

L-isport għandu l-opportunità li jkisser fruntieri soċjali u anki dawk mentali u jnissel fl-individwu sens akbar ta’ kollaborazzjoni ma’ ħaddieħor. Nappella għalhekk biex dawn l-ibliet, li huma membri tar-Reġjun tal-Lvant, jagħmlu użu minn dan it-titlu bl-aktar mod wiesa’ possibbli u ma jitilfux l-opportunità jixprunaw mudell għall-għaqda nazzjonali u d-djalogu bejn entitajiet u etajiet differenti. Ikun tassew ġust u xieraq jekk niżguraw li dawn l-opportunitajiet ikunu miftuħa wkoll għall-barranin li jinsabu fostna.

Ejjew verament nagħmlu mezz biex inizjattivi bħal dawn, li ma jiġux kuljum, ikunu miftuħa, u attraenti għal kulħadd, irrispettivament mill-abbiltajiet fiżiċi u mentali, mit-twemmin politiku u reliġjuż, status soċjali jew kulur tal-ġilda tal-individwu. Ejjew nisfruttaw bl-aħjar mod okkażjonijiet bħal dawn u nħarsu lejn opportunitajiet simili għall-irħula u l-ibliet oħra ta’ pajjiżna.

Sinjuri,

Nagħlaq dan l-intervent qasir billi mill-ġdid nifraħ lil dawk kollha li kienu involuti biex dan it-titlu jintrebaħ minn pajjiżna u permezz ta’ fondi varji ser ikun qed jagħmilha ta’ mudell għar-reġjuni l-oħra kollha.

Ma rridx nagħlaq qabel ma ngħid prosit ukoll lit-tfal u ż-żgħażagħ li għamlulna wirja verament interessanti u anki lill-membri tal-basketball li wrewna l-kapaċitajiet tagħhom.

Nirringrazzjakom.

-tmiem-

Skip to content