The President of Malta

Speech by His Excellency George Vella during the inauguration of the entrances, the unveiling of plaques and paintings at the Ġawhra ta’ San Pietru club of the San Pietru Philharmonic Society Banda Birżebbuġa A.D.1990 (Speech in MT)

221692505_4219150548205952_3982169397861680508_n

Sur President,

Membri tal-Kumitat tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru, Birżebbuġa,

Sinjuri,

L-ewwel irrid nibda billi nifirħilkom mill-ġdid tas-serata ferm sabiħa tas-Sibt li għadda li ttellgħet fil-Katidral tal-Mdina. L-oratorju Divo Petro huwa tassew opra artistika mill-isbaħ li minnu ħarġu t-talenti mużikali u anke l-element vokali u korali ta’ dawk kollha li ħadu sehem.

L-oratorju ħareġ mill-ġdid il-bravura fil-kompożizzjoni tal-Maestro Ray Sciberras u bl-istess mod anki l-artistrija fit-tiżwiq tal-kliem u l-mużika tal-awtur u l-poeta, is-Sur Sebastian Saliba.

Illum qegħdin hawn biex nagħtu ġieħ lil dawk kollha li ħadmu qatigħ f’din is-Soċjetà. Il-plakek li se nikxfu dalwaqt jgħarrfu x-xogħol li ħafna minnkom preżenti, li qegħdin hawn fostna, wettaqtu sabiex titwaqqaf u tinżamm is-Soċjetà u tibqa’ tikber tul is-snin.

Min ma jkunx involut, ftit jista’ jifhem l-ammont ta’ sigħat u dedikazzjoni li jinvolvi dak li tkun parti minn kumitat ta’ għaqda mużikali. L-amministrazzjoni tas-soċjetà kif ukoll il-manutenzjoni tal-binja tal-każin waħedhom diġà huma biċċa wġigħ ta’ ras bħalma tistgħu tgħallmuni ħafna minnkom. Però kemm hu sabiħ li flimkien jirnexxilkom tagħmlu dan, kif ukoll torganizzaw attivitajiet li jesponu t-talenti ta’ ħafna, li fl-istess ħin anki jkunu hemm biex joffru divertiment lill-komunità, f’dan il-każ, tar-raħal ta’ Birżebbuġa.

Jien hawnhekk nixtieq nagħmel punt dwar is-saħħa u l-importanza tal-volontarjat f’pajjiżna. Il-volontarjat jeżisti f’kull qasam. U llum b’mod speċjali nixtieq niffoka partikularment fuq iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi f’Malta. Tul is-snin dawn kibru u żviluppaw, iżda baqgħu dejjem immexxija minn ammont kbir ta’ voluntiera.

Li sservi fil-kumitat ta’ Soċjetà, sa mill-bidu, kienet opportunità ta’ tagħlim fejn mhux biss toħloq sens ta’ għaqda fil-komunità iżda wkoll jagħti ċans lil dak li jkun, speċjalment liż-żgħażagħ, u b’mod partikolari iktar, dawk iż-żminijiet meta bdew ħafna każini, ħafna iktar qodma minn dan, fejn kien hawn ħafna nuqqas ta’ skola, li dawk jieħdu esperjenza fl-amministrazzjoni u jkollhom post fejn wara ġurnata xogħol imorru u jkunu jistgħu flimkien iħaddmu, jamministraw is-soċjetà u anki jagħmlu xogħol volontarju fil-każin.

Minnhom kienu joħorġu wkoll ħafna talenti li normalment tarahom attivi f’sottokumitati apposta, bħal dawk tal-armar u anki dawk tan-nar. Kif ukoll fil-kummissjoni ta’ opri artistiċi bħal dawk li semma l-President u li se nikxfu llum. Minn hawn ukoll insellem lill-pitturi: is-Sur Josef Camilleri, li semmejtli diġà, u s-Sur Clifford Vella tax-xogħol tagħhom.

Ma jonqosx ukoll li nirriflettu fuq il-fatt li l-istudju tal-mużika, minn dawn il-każini tal-banda, fih innifsu huwa imprezzabbli għaliex jibqa’ jkattar l-interess fost iż-żgħar, fejn għal numru mhux ħażin minnhom il-mużika ma tibqax passatemp, imma ssir il-karriera tagħhom. U nafu ħafna, madwar il-każini ta’ Malta kollha, kemm ħarġu nies ta’ kapaċità illi bdew fil-bidu nett minn ġol-każini. U hawnhekk tajjeb li nagħtu ġieħ lill-ħafna surmastrijiet, li bħal Maestro tagħkom, il-Maestro Bugelli, baqgħu joffru l-ħin li jgħallmu l-mużika u anki jibqgħu jkattru l-interess tal-mużika f’pajjiżna.

Huwa għalhekk li nemmen li s-Soċjetajiet bħal tagħkom għandhom tliet rwoli prinċipali. L-ewwel li jservu ta’ skola mhux formali f’tant oqsma varji – semmejt l-amministrazzjoni, l-organizzazzjoni, il-mużika; li jkattru sens ta’ għaqda fil-komunità; u fl-aħħar nett, li jżommu t-tradizzjonijiet Maltin ħajjin. L-istess tradizzjonijiet li lilna l-Maltin jagħmluna poplu uniku.

Is-Soċjetà tagħkom tirrifletti dan kollu li semmejna. U għalhekk jiena nawguralkom aktar ħidma sfiqa għall-ġid tal-komunità ta’ Birżebbuġa u għat-tisħiħ tat-tradizzjonijiet Maltin, ovvjament fil-festeġġjar ta’ bejnietkom, ta’ San Pietru u dak kollu li hemm marbut ma’ dan il-qaddis, u anki l-kultura li għandna f’dan ir-raħal rigward il-festa li tiċċelebraw.

Nirringrazzjakom u nawguralkom li tkomplu għaddejjin magħqudin flimkien biex tkattru dan is-sens ta’ għaqda u sens ta’ kultura li wieħed jixtieq jara tikber fil-ġenerazzjonijiet tagħna.

Nirringrazzjakom.

Skip to content