The President of Malta

Speech by His Excellency George Vella, President of Malta, on the occasion of the oath of office of new Judges, 1st November 2023. (Speech in MT)

On. Prim Ministru,

On. Prim Imħallef,

On. Ministru għall-Ġustizzja,

Avukat tal-Istat,

Sinjuri Mħallfin,

Mistednin Distinti,

Insellmilkom u nilqagħkom għal din l-okkażjoni importanti kemm għall-qasam tal-ġustizzja f’pajjiżna, kif ukoll għat-tisħiħ tal-komunità fis-sens l-iktar wiesa’ tagħha.

Nilqa’ b’mod speċjali lilkom – Sinjuri Mħallfin ġodda – u nifirħilkom għal din il-ħatra prestiġjuża u mistħoqqa.

M’għandix dubju li intom, flimkien mal-familji u l-għeżież tagħkom, illum qed tħossu sens ta’ sodisfazzjon kbir wara snin twal ta’ studji u ħidma professjonali intensivi ħafna.

Illum tiftakru fis-sagrifiċċji li kontu tagħmlu bħala studenti biex teċċellaw mil-lat akkademiku, u f’sagrifiċċji oħra meta kbirtu iktar fil-professjoni tagħkom, biex twettqu unur lill-ġustizzja f’kulma tagħmlu.

Mil-lum ’il quddiem, il-ħidma tagħkom ser tkun waħda li ġġorr magħha ħafna iktar responsabbiltà.

Bil-ħidma u l-ġudizzju tagħkom ser ikomplu jiġu mħarsa d-drittijiet ta’ kull min jinsab f’pajjiżna, bla ebda distinzjoni jew preferenzi.

Tgħallmuni intom li l-ġustizzja trid tkun waħda li ma tħares lejn wiċċ ħadd, bla ebda favur jew preġudizzju ta’ klassi, razza, reliġjon jew ġeneru.

Il-ġustizzja, biex titwettaq kif inhu xieraq, titlob ċirkostanzi ta’ indipendenza sħiħa, minn kull indħil, influwenza jew pressjoni esterna. 

Inkun qiegħed nirreferi għall-ovvju li biex id-deċiżjonijiet tagħkom ikunu meħuda fis-sod, tridu tgawdu mil-libertà u mis-serenità meħtieġa għar-riflessjoni u l-ġudizzju.

Ma’ dawn ippermettuli norbot ukoll numru ta’ valuri meħtieġa, kemm fl-Awla tal-Qorti, kif ukoll barra mill-Qorti.

F’dawn il-ħatriet prestiġjużi ma nistgħux naġixxu mod waqt il-qadi ta’ dmirijietna u mod ieħor waqt l-hekk imsejjaħ ‘ħin privat’ tagħna.

Responsabbiltà, professjonalità u imparzjalità jridu jinżammu u jidhru dejjem u kullimkien.

Fuq kollox nappellalkom iżżommu dejjem, u tibżgħu, għall-integrità tagħkom.

Din tiġbor kollox fiha.

Fil-kariga futura tagħkom nawguralkom iżżommu fuq quddiem nett, u f’kull ħin, ir-rispett lejn il-pożizzjoni li ser tokkupaw, il-ħarsien tal-etika u fuq kollox l-onestà lejn il-ġurament tal-ħatra.

Ninsab konvint li m’intomx ser tonqsu milli żżommu dan kollu quddiem għajnejkom, hekk kif qegħdin tiftħu dan il-kapitlu ġdid f’ħajjitkom u tkomplu ssaħħu l-kredenzjali tal-ġustizzja ta’ pajjiżna.

Sinjuri Mħallfin, nifirħilkom u nħeġġiġkom tagħmlu dak kollu mistenni minnkom b’ħeġġa, bi professjonalità u fuq kollox b’għira għat-twettiq tal-ġustizzja.

Nawguralkom kull suċċess.

Skip to content