The President of Malta

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mis-Sur Anthony Chircop, il-President tar-Reġjun tal-Lvant, u rappreżentanti mill-istess reġjun fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content