The President of Malta

Il-President jippresiedi l-ġurament tal-ħatra ta’ Mħallfin ġodda fil-Palazz tal-Gran Mastru, il-Belt Valletta

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content