The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jattendu għal Kunċert Vokali u Strumentali li jfakkar it-800 Anniversarju mill-mewt ta’ San Duminku organizzat mis-Soċjetà Filarmonika King’s Own, il-Belt Valletta

Skip to content