The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jattendu l-inawgurazzjoni tal-Mejda tal-Appostli mtellgħa mill-Arċikonfraternità tas-Santissimu Sagrament fil-Knisja ta’ San Duminku, il-Belt Valletta

Skip to content