The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jisimgħu Quddiesa b’suffraġju għall-Maestà Tagħha r-Reġina Eliżabetta II fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content