The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jisimgħu Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Duminku fil-Knisja Parrokjali ta’ San Duminku, il-Belt Valletta

Skip to content