The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jisimgħu Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni tal-Festa Titulari ta’ San Ġorġ, ir-Rabat, Għawdex

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content