The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jisimgħu Quddiesa Solenni fl-okkażjoni tal-100 sena mill-Inkurunazzjoni ta’ Marija Bambina fil-Bażilika tal-Isla

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content