The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jisimgħu Quddiesa Solenni fl-okkażjoni tal-100 sena mill-Inkurunazzjoni ta’ Marija Bambina fil-Bażilika tal-Isla

Skip to content