The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jisimgħu Quddiesa Solenni fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Duminku fil-Knisja Dumnikana tal-Lunzjata, il-Birgu

Skip to content