The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jisimgħu Quddiesa Solenni fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp fil-Knisja Ta’ Ġieżu, ir-Rabat

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content