The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jisimgħu Quddiesa Solenni fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta

Skip to content