The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jisimgħu Quddiesa Solenni fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content