The President of Malta

Il-President jilqa’ uffiċjali għolja miċ-Ċina

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT


Il-President ta’ Malta, George Vella, laqa’ lil Yang Jiechi, eks Ministru għall-Affarijiet Barranin u Membru tal-Uffiċċju Politiku tal-Partit Komunist tal-Kumitat Ċentrali taċ-Ċina u Direttur tal-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ċentrali għall-Affarijiet Barranin taċ-Ċina, fil-Palazz ta’ Sant’Anton.

Il-laqgħa saret fid-dawl tal-ħamsin anniversarju li ġej mill-istabbiliment tar-relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u ċ-Ċina fl-1972.

Wara li laqa’ lil Jiechi f’Malta, il-President Vella enfasizza l-importanza li Malta tkompli tagħti lir-relazzjonijiet bilaterali maċ-Ċina u lill-progress li sar matul is-snin fil-qasam politiku, ekonomiku u kulturali. Il-President Vella laqa’ l-intensifikazzjoni kontinwa tar-relazzjonijiet matul is-snin, li ssaħħew fuq il-premessa ta’ rispett reċiproku u djalogu minkejja x-xenarji differenti ħafna fir-rigward tad-daqs u l-popolazzjoni. Il-kuntatti bejn il-popli, żied jgħid il-President Vella, issaħħew dejjem iżjed bis-saħħa tal-inizjattivi meħuda miċ-Ċentru Kulturali Ċiniż f’Malta.

Yang Jiechi rringrazzja lill-President Vella għall-apprezzament u l-fehim tiegħu tar-relazzjonijiet bilaterali u żied jgħid li ċ-Ċina tapprezza bis-sħiħ ir-rwol li għandha Malta fil-ħarsien tal-istabbiltà reġjonali u internazzjonali. Tkellem ukoll dwar il-valur għoli li ċ-Ċina tagħti lill-pożizzjoni meħuda minn Malta fi ħdan l-Unjoni Ewropea favur djalogu miftuħ u relazzjonijiet iktar mill-qrib bejn l-UE u ċ-Ċina. Dwar il-virus tal-COVID, Jiechi tenna l-interess espress miċ-Ċina fil-koperazzjoni ma’ Malta fil-ġlieda kontra l-effetti tal-pandemija u fil-kontribut konġunt għall-irkupru globali wara l-COVID.

Iż-żewġ naħat esprimew l-appoġġ tagħhom għad-diplomazija u l-koperazzjoni multilaterali bejn Malta u ċ-Ċina f’dan il-livell. Il-President irrefera għall-kampanja ta’ Malta għal Siġġu mhux Permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU għall-perjodu 2023-2024 f’dan il-kuntest.

This image has an empty alt attribute; its file name is pr212192b.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is pr212192c.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is pr212192d.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is pr212192e.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is pr212192a.jpg
Skip to content