The President of Malta

Il-President jiltaqa’ maċ-Chairman tal-Parlament tal-Georgia

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT

Il-President George Vella dalgħodu ltaqa’ ma’ Shalva Papuashvili, Chairman tal-Parlament tal-Georgia, li bħalissa jinsab fuq żjara f’Malta.

Id-diskussjonijiet iffokaw l-aktar fuq kwistjonijiet reġjonali, biż-żewġ partijiet josservaw li kemm Malta kif ukoll il-Georgia jinsabu f’reġjuni mqallba, li fil-biċċa l-kbira jsawru wkoll il-politiki tagħhom. F’dan ir-rigward, iċ-Chairman Papuashvili pprovda evalwazzjoni dettaljata dwar kif l-invażjoni Russa fl-Ukrajna kellha impatt dirett fuq l-istabbiltà u s-sigurtà tal-Georgia, anki meta titqies l-okkupazzjoni għal żmien twil mir-Russja fir-reġjuni ta’ Abkhazia u Ossetia t’Isfel.

L-iskambji ttrattaw ukoll l-istat attwali u l-prospetti tal-adeżjoni tal-Georgia mal-Unjoni Ewropea. Iċ-Chairman semma diversi riformi meħuda mill-Georgia biex tkompli tħaffef it-titjib ta’ natura ekonomika u leġiżlattiva. Il-President Vella enfasizza l-appoġġ sħiħ ta’ Malta għall-iżvilupp ta’ rabtiet aktar b’saħħithom bejn l-UE u l-Georgia kif ukoll għall-impenn tal-Georgia li taqbad it-triq tal-Ewropa. Il-President faħħar u ħeġġeġ lill-Georgia timplimenta proċess komprensiv ta’ riforma li fl-aħħar mill-aħħar ikun ta’ benefiċċju wkoll għall-pajjiż u l-poplu tiegħu.

Iż-żewġ partijiet laqgħu r-relazzjonijiet bilaterali sodi bejn Malta u l-Georgia u esprimew l-interess tagħhom li jibnu fuq il-momentum li nkiseb f’dawn l-aħħar snin.

Skip to content