The President of Malta

Il-President jippreżenta ċ-ċertifikati tal-kummissjoni lil 56 fizzjal ġdid fil-Forzi Armati

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT

Il-President ta’ Malta George Vella ppreżenta ċ-ċertifikati tal-kummissjoni lil 56 fizzjal ġdid fil-Forzi Armati ta’ Malta waqt ċerimonja fil-Palazz tal-President, il-Belt Valletta.

Il-President ferħilhom għal dan l-avvanz fil-karriera tagħhom u ħeġġiġhom ikomplu jinvestu fil-karriera professjonali tagħhom. Huwa semma diversi każijiet meta l-kontribut tal-Forzi Armati kien tassew fundamentali għal pajjiżna filwaqt li wassal l-apprezzament tiegħu għad-dedikazzjoni, il-preparazzjonijiet kontinwi, u l-isforzi kbar li jagħmlu ta’ kuljum fl-irwol tagħhom bħala “gwardjani tad-difiża u ż-żamma tas-sovranità ta’ pajjiżna, kemm fi żmien ta’ kriżi u kemm f’dak ta’ paċi”. Huwa faħħar b’mod speċjali l-ħidma ta’ dawk li jaħdmu f’postijiet ta’ natura sensittiva bħall-ajruport, il-ħarsien tal-ibħra territorjali Maltin, is-sorveljanza tal-ispazju tal-ajru, l-operazzjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ, it-tneħħija ta’ munizzjon perikoluż, u missjonijiet barra minn Malta. 

Il-President esprima wkoll l-apprezzament tiegħu għall-ħidma u s-sehem tal-armata fil-battalja kontra l-vajrus silenzjuż u qerriedi tal-Covid-19, li ħasad mhux biss lill-poplu Malti iżda lill-komunità internazzjonali kollha kemm hi. Irrefera għall-irwol importanti li kellha l-armata fit-tqassim ta’ ikel u proviżjonijiet lill-vulnerabbli u l-ftuħ ta’ ċentru biex jingħata l-vaċċin lill-frontliners u lil min jaħdem f’servizzi essenzjali fl-eqqel tal-pandemija. Huwa rringrazzja lill-Forzi Armati wkoll għall-appoġġ li dejjem taw f’attivitajiet marbuta mal-Malta Community Chest Fund. 

Filwaqt li feraħ lill-fizzjali l-ġodda u lill-familji tagħhom, il-President fakkarhom fid-dmirijiet tagħhom lejn il-pajjiż u lejn il-Forza nnifisha u ħeġġiġhom ikunu integri u ta’ eżempju, kemm waqt il-qadi ta’ dmirijiethom kif ukoll fil-ħajja personali tagħhom.

Skip to content