The President of Malta

Il-President ta’ Malta jippresedi l-Malta Engineering Excellence Awards 2022

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT

Matul il-21 edizzjoni tal-Malta Engineering Excellence Awards, li saru fil-Palazz ta’ Sant’Anton, il-President ta’ Malta George Vella sellem il-memorja ta’ Miguel Borg, li minkejja sfidi kbar marbuta mas-saħħa gradwa fl-inġinerija mekkanika mill-Università ta’ Malta. “Bid-determinazzjoni u l-kuraġġ tiegħu li jegħleb kull sfida u jagħmel realtà l-ħolma tiegħu li jsir inġinier ikkwalifikat, Miguel jibqa’ ta’ ispirazzjoni għalina lkoll”, qal il-President Vella.

Filwaqt li feraħ lil dawk kollha li ġew rikonoxxuti għall-ħidma distinta tagħhom fl-oqsma tal-inġinerija rispettivi tagħhom, il-President ta’ Malta rringrazzja lill-Kamra tal-Inġiniera għall-impenn assolut li tkun fuq quddiem nett fil-promozzjoni tal-ogħla standards professjonali u etiċi fil-professjoni tal-inġinerija f’Malta. Innota b’sodisfazzjon li l-inġiniera żgħażagħ jinsabu fuq quddiem fit-tressiq ta’ ideat u soluzzjonijiet innovattivi għal ambjent aktar sostenibbli. Il-President qal li l-premjijiet mhumiex biss ċelebrazzjoni tal-ħidma u s-suċċessi ta’ dawk li rċevew rikonoxximent, iżda wkoll vot qawwi ta’ fiduċja fiċ-ċentralità li jitressqu u jiġu promossi l-benefiċċji ta’ qasam multidixxiplinarju bħall-inġinerija fl-istituzzjonijiet tagħna tal-edukazzjoni terzjarja.

Il-President Vella faħħar il-ġestjoni tal-Kamra tal-Inġiniera ta’ Malta, li ilha mill-1978 tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ klassi professjonali u diversa tal-inġinerija f’Malta. “Żieda fin-nisa li daħlu f’korsijiet tal-inġinerija fl-Università ta’ Malta jew fl-MCAST, u li aktar tard kisbu impjieg ta’ suċċess f’oqsma differenti tal-inġinerija tikkomplementa l-isforzi ta’ pajjiżna fil-ġlieda kontra d-differenza bejn il-ġeneri”, qal il-President filwaqt li osserva b’sodisfazzjon li l-Inġinier Michelle Cortis saret l-ewwel inġinier Malti li ġiet eletta għall-Bord Eżekuttiv tal-Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs (FEANI). Il-President Vella nnota wkoll li erba’ inġiniera ġew eletti fil-Parlament Malti, u dan ikompli jikkomplementa l-ħidma tal-membri l-oħra tal-Parlament li ġejjin minn oqsma professjonali differenti.

Ir-rebbieħa huma:

Premju għall-Eċċellenza Industrijali 2022: Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma

Premju Maurice Debono għall-Kisba Tul il-Ħajja 2022: Prof. Inġ. Paul Vassallo

Premju għas-Sostenibbiltà fl-Enerġija u fl-Ilma 2022: BAXTER Malta

The President of Malta presides over the Malta Engineering Excellence Awards 2022, organised by the Chamber of Engineers in collaboration with the Energy and Water Agency
Skip to content