The President of Malta

Il-President ta’ Malta jtenni l-appoġġ kontinwu ta’ Malta lill-Kosovo fit-triq tiegħu lejn l-adeżjoni mal-UE

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT

Fil-Kosovo, il-President George Vella kellu taħditiet uffiċjali mal-President Vjosa Osmani-Sadriu. Il-laqgħa bdiet b’konferma miż-żewġ naħat tar-relazzjonijiet eċċellenti li jagħqdu lil Malta u l-Kosovo. Il-President Vella tenna l-appoġġ kontinwu ta’ Malta lill-Kosovo fit-triq tiegħu biex isir membru sħiħ tal-UE u fakkar l-appoġġ ta’ Malta għall-parteċipazzjoni tal-Kosovo f’forums multilaterali.

Matul konferenza stampa eżatt wara t-taħditiet, il-President ta’ Malta qal li huwa jilqa’ r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-tkabbir, li ħareġ fit-12 ta’ Ottubru, u jħeġġeġ lill-Kosovo tibqa’ fit-triq biex tkompli ttejjeb il-prospettiva Ewropea tagħha. Żied jgħid ukoll li Malta tappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal-liberalizzazzjoni tal-viża. Minn perspettiva reġjonali usa’, il-President Vella qal li r-reġjun tal-Balkani tal-Punent ma jistax ikun separat minn Ewropa stabbli u sigura u mill-Mediterran. “Malta, għalhekk, tappoġġa bis-sħiħ l-użu ta’ approċċ ibbażat fuq il-mertu, li jinkludi kundizzjonalità ġusta u rigoruża, u tħeġġeġ lill-pajjiżi kandidati u lill-kandidati potenzjali biex ikomplu bir-riformi meħtieġa fl-interess taċ-ċittadini tagħhom,” irrimarka l-president.

B’riferiment għall-ftehim bejn il-Kosovo u s-Serbja, il-President Vella wassal l-appoġġ tiegħu għall-ħidma mwettqa mill-Unjoni Ewropea f’dan ir-rigward. Il-president irrifletta fuq il-bestjalità tal-gwerra, tal-invażjoni u tal-aggressjoni fl-Ukrajna. Il-President Vella qal li, “Bħala parti mill-Kunsill tas-Sigurtà, Malta ser tippromwovi bil-qawwa s-sejħa biex tintemm il-gwerra fl-Ukrajna, tenfasizza l-ħtieġa għall-ġustizzja u r-responsabbiltà, u tisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-għajnuna umanitarja tilħaq lil dawk kollha fil-bżonn”.

Il-President Vella enfasizza wkoll il-ħtieġa li r-reġjun Mediterranju jingħata l-attenzjoni mistħoqqa, u li l-komunità internazzjonali m’għandhiex tistenna li tikkonkretizza l-kriżi fil-viċinat tan-Nofsinhar ta’ Malta qabel ma tieħu pożizzjoni u taġixxi dwarha.

Din kienet it-tieni darba li ż-żewġ presidenti ltaqgħu din is-sena, wara ż-żjara tal-President Vjosa Osmani-Sadriu f’Malta f’Marzu li għadda għall-Forum Dinji għal Kultura ta’ Paċi Ġusta. Fil-Kosovo, il-President Vella huwa akkumpanjat mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri.

Skip to content