noffri.com

Fit-30 ta’ Settembru 2015, il-President Coleiro Preca waqqfet Noffri.com, inizjattiva li tinkoraġġixxi l-volontarjat bil-għan li tipprovdi sostenn u tgħin organizzazzjonijiet mhux governattivi fl-operat tagħhom ta’ kuljum.

Tistgħu ssibu aktar informazzjoni fuq www.noffri.com