The President of Malta

Presidenti Emeriti

4

Is-Sur Paul Xuereb (Aġent)

1987 - 1989

Is-Sur Pawlu Xuereb twieled ir-Rabat, Malta, fil-21 ta’ Lulju 1923, bin Adeodato Xuereb, għalliem u drammaturgu, u Maria Dolores Busuttil.

Is-Sur Xuereb attenda l-iskola elementari tal-Imdina u wara ħa l-edukazzjoni sekondarja fil-Kulleġġ ta’ San Alwiġi, Birkirkara, u fil-Kulleġġ Flores, il-Belt Valletta. Bejn l-1946 u l-1949 studja fis-City Literary Institute u fir-Regent Street Polytechnic f’Londra, żewġ istituti ekstramurali tal-Università ta’ Londra, fejn studja l-ġurnaliżmu, l-ekonomija politika, u x-xjenza politika.

Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, bejn l-1942 u l-1944, is-Sur Xuereb serva bħala gunner kontra l-inġenji tal-ajru mal-Artillerija Rjali ta’ Malta u, bejn l-1944 u l-1946, ħadem ta’ skrivan fid-dipartiment tal-inġinerija ta’ dik li kienet it-Tarzna Imperjali Ingliża. Matul dan il-perjodu s-Sur Xuereb iddistingwa ruħu u ngħata l-Africa Star, il-War Medal, u l-Victory Medal.

Fl-1946 emigra lejn l-Ingilterra u ħadem bħala superviżur mad-Dipartiment tal-Kontijiet ta’ Peter Robinson Ltd, u wara bħala skrivan mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Wara li kompla jistudja f’Londra, fl-1950, is-Sur Xuereb ġie lura Malta u ħa l-kariga ta’ Direttur Maniġerjali ta’ Fardex Trade Development Company (Malta) Ltd. Fl-1958 daħal jaħdem mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni bħala għalliem viżitatur fil-Liċeo.

Fl-1959, is-Sur Xuereb waqaf jgħallem u ngħaqad mal-Freedom Press bħala editur letterarju u assistent editur tal-gazzetta tal-Partit Laburista The Voice of Malta sal-1964, meta nħatar Maniġer Ġenerali tal-istamperija tal-Partit. Pawlu Xuereb daħal fil-politika fl-1962, u kkontesta l-elezzjoni ġenerali ta’ dik is-sena li fiha ġie elett bħala membru tal-Parlament għall-ewwel darba. Huwa żamm is-siġġu Parlamentari tiegħu meta kkontesta l-elezzjonijiet fl-1966, fl-1971, fl-1976, u fl-1981.

F’Awwissu 1971 inħatar Segretarju Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, u f’Ottubru 1971 ingħata l-portafoll ta’ Ministru tal-Kummerċ, l-Industrija, l-Agrikoltura, u t-Turiżmu. Is-Sur Xuereb irriżenja mis-siġġu tiegħu fil-Kamra tad-Deputati fis-27 ta’ April 1983, u b’hekk ħalla siġġu vojt li mtela minn Dr Karmenu Mifsud Bonnici, li dak iż-żmien kien se jilħaq mexxej tal-Partit Laburista.

Fil-15 ta’ Lulju 1986, is-Sur Xuereb kien iċ-Chairperson tal-Mid-Med Bank u sar iċ-Chairperson tal-Investment Finance Bank Limited u tal-Bord għal-Liċenzjar tal-Kummerċ. Huwa telaq minn din l-aħħar pożizzjoni meta ġie nnominat Chairperson tal-Korporazzjoni għall-Iżvilupp ta’ Malta. Fil-karriera tiegħu, is-Sur Xuereb kien l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati, iċ-Chairperson tal-Investment Bank, iċ-Chairperson ta’ Medigrain Limited u ta’ Medival Venture Capital and Leasing Company Ltd, kif ukoll membru tal-Bord tad-Diretturi tal-Air Malta Company Ltd u ta’ Mdina Weave, kif ukoll membru tal-Bord tad-Dixxiplina tal-Partit Laburista.

Fl-aħħar 29 sena, Pawlu Xuereb inħatar mill-Prim Ministru bħala l-Aġent President tar-Repubblika, wara t-tmiem tal-kariga tat-tielet President tar-Repubblika. Is-Sur Xuereb ħa l-ġurament tal-ħatra fis-16 ta’ Frar 1987.

Is-Sur Xuereb iżżewweġ lil Edwige Muscat, u kellhom tifla, Maria.

Pawlu Xuereb kien magħruf ħafna għar-rumanzi u n-novelli tiegħu.

Pubblikazzjonijiet:

Rumanzi (bil-Malti) –

Il-Każ tat-Tfajla Maħruqa (1966);
Is-Serqa ta’ Nicolas Cotoner (1967);
Qtil f’San Pawl il-Baħar (1968);
Runduvù (1971);

Meta… (1986), li rebbħu l-Premju Letterarju ta’ Malta għal dik is-sena.

Kotba ta’ Gwida Storika –

The Roman Villa in History;
Catacombs of Malta;
Gozo, a visit.

Pubblikazzjonijiet oħra jinkludu numru ta’ novelli bl-Ingliż u bil-Malti fosthom “L-Ewropa tal-Llum”. “Żmienna”, u “Fi Żmienna”.

Pubblikazzjonijiet li qed jiġu mħejjija – ġabra oħra ta’ novelli; żewġ kotba għat-tfal; l-ewwel parti ta’ awtobijografija.

Il-passatempi tiegħu kienu l-qari u l-mixi.

Huwa miet fis-6 ta’ Settembru 1994.

Skip to content