Il-President iżżur wirja tal-Ġimgħa l-Kbira ntitolata ‘Il-Fidwa tal-Mħabba’, organizzata mis-Sur George Tabone ġewwa Ħal Qormi