Il-President tmexxi sessjoni ta’ diskussjoni nformali mal-istudenti tal-Iskola Sekondarja tal-Verdala