Kunċert organizzat mill-Uffiċċju tal-President bil-parteċipazzjoni tas-Sinjura Claudia Tabone, s-Sinjura May Caruana u s-Sur Joseph Vincenti