The President of Malta

Speech by E.T. George Vella, President of Malta, during the inauguration of the Lest We Forget (COVID) Memorial, Sliema, 16 July 2022, (Speech in MT)

Verament pjaċir għalija li nkun magħkom hawn illum, kemm bħala President tar-Repubblika, iżda wisq aktar bħala ċittadin Malti. Qed ngħid dan għax inħoss li l-isfidi li għadda minnhom pajjiżna minħabba l-imxija tal-COVID kienu diffiċli – kif diġà ntqal u ġie deskritt –, ħolqu bosta traġedji umani u b’xi mod laqtuna lkoll mill-qrib.

Jiena nieħu l-opportunità biex bħalkom u magħkom insellem il-memorja ta’ dawk li ħallewna u nesprimi l-kondoljanzi tagħna lill-familjari tagħhom. Ma nistax ma nsellimx ukoll il-ħidma imprezzabbli tat-tim mediku u tal-professjonisti l-oħra kollha li għal xhur sħaħ għexu taħt assedju kontinwu, iżda madankollu komplew jissieltu kontra għadu inviżibbli. Grazzi talli kontu hemm, għadkom hemm u tibqgħu l-fus fuqiex inserrħu s-saħħa tal-poplu Malti tagħna.

Nieħu wkoll għalhekk l-opportunità biex nirringrazzja lill-Maltese Association of Gerontology and Geriatrics ta’ din l-inizjattiva u tax-xogħol tagħhom mal-anzjani tagħna. Sfortunatament l-imxija tal-COVID ġabet restrizzjonijiet u iżolament għal bosta anzjani. Dan kien mifrux fuq bosta xhur u għalkemm it-teknoloġija tal-lum tagħmilha aktar faċli li wieħed iżomm xi forma ta’ kuntatt, dan it-tip ta’ komunikazzjoni mhux kapaċi jnissel l-emozzjonijiet daqs il-kuntatt fiżiku u uman. Fi żmien meta kien diffiċli nilqgħu għall-pandemija, il-laqgħat bejn il-membri tal-familja u dawk il-mawriet għand in-nanniet, kif għadu kemm ġie spjegat, sfaxxaw fix-xejn. Is-sitwazzjoni kienet aktar kiefra għal dawk l-anzjani li kienu jinsabu f’xi residenza jew rikoverati l-isptar. Minkejja l-kura u l-għożża li jħaddnu biha lill-anzjani l-ħaddiema f’dawn l-istituzzjonijiet, il-firda u n-nuqqas ta’ kuntatt fiżiku xorta jibqgħu esperjenzi diffiċli ħafna biex wieħed jiddeskrivihom.

Nappella għalhekk biex bħala soċjetà nsibu mezz ta’ kif insaħħu l-preżenza tagħna fil-ħajja ta’ dawn in-nies. Nemmen li flimkien mal-professjonalità tal-MAGG, kull wieħed u waħda minna jista’ jagħti sehmu biex il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani tagħna tmur dejjem għall-aħjar. Anke ġest sempliċi bħal li wieħed jagħmel kumpanija lil min jinsab waħdu, ikellem lil xi ħadd, imur jakkumpanjah idoqqu xi mużika, jagħmillu xi qadja; affarijiet żgħar li jistgħu jfissru ħafna għall-anzjani tagħna.

Jeżistu ovvjament opportunitajiet oħra, basta wieħed jemmen fl-irwol ċentrali tal-anzjani fis-soċjetà tagħna. Ma ninsewx li l-minjiera ta’ informazzjoni u s-senduq ta’ esperjenzi li sawru ħajjet dawn in-nies, jagħtu stampa ċkejkna ta’ kemm bħala soċjetà għandna nkunu grati għall-ħidma tagħhom fil-passat u kemm għandna nħarsu lejn dan il-grupp b’rispett, bi mħabba u b’għożża. Forsi jkun hawn min jaħseb li qed nitkellem hekk għax anke jien nannu. Iżda nħoss li r-rispett lejn l-anzjani tagħna u s-soċjetà inklussiva jmorru lil hinn mill-konfini tal-età.

Fil-fatt, bi pjaċir nosserva li l-artisti li ħadmu fuq dan il-proġett ħasbu sew billi siltu l-monument permezz ta’ żewġ figuri, dik ta’ persuna anzjana u dik ta’ tfajla. It-tnejn iżommu distanza bejn xulxin, iżda permezz tas-swaba’ xorta jixtiequ li jagħmlu kuntatt. B’mod figurattiv, wieħed jista’ wkoll jinterpreta dan il-ġest bħala sors ta’ djalogu bejn il-ġenerazzjonijiet u li jkompli jkattar l-għarfien bejn il-ġenerazzjoni anzjana u dik aktar żagħżugħa.

Nifraħ għalhekk lill-artist is-Sur Wallace Falzon u lill-arkitett is-Sur David Zahra li flimkien mal-MAGG nisġu din l-idea sabiħa. Illum, li fis-snin li ġejjin ser inkunu nistgħu nkomplu ngawdu dan il-monument, iżda anke nirriflettu fuq dak li bħala nazzjon għaddejjin minnu, huwa jum speċjali. L-għażla tal-post hija wkoll waħda importanti għax tagħti prominenza lill-karattru reżiljenti tal-anzjani tagħna. Flimkien mal-ispirtu żagħżugħ, il-ġid tal-anzjani tagħna huwa teżor li għandna bżonn nindukraw aktar, speċjalment meta tinqala’ xi sfida nazzjonali, bħalma kienet dik tal-COVID.

Sinjuri,

Nagħlaq dan id-diskors b’messaġġ pożittiv favur l-għaqda bejn il-poplu Malti u Għawdxi, u l-ħtieġa ta’ politika inklussiva u attiva għall-anzjani tagħna. Din għandha tkun aċċessibbli għal kull anzjan, kemm dawk rikoverati f’xi dar tal-anzjani jew dawk li jgħixu ħajja indipendenti fid-dar tagħhom. Grazzi.

Skip to content