The President of Malta

Speech by H.E. Acting President Frank Bezzina, during the Agriculture and Crafts Exhibition, Gozo, 15 August 2022, (Speech in MT)

Onorevoli Clint Camilleri, Ministru għal Għawdex,

Onorevoli Membri Parlamentari,

Kumitat Eżekuttiv, Soċjetà Agrikola, Industrijali u Kulturali Għawdxija,

Sinjuri,

M’għandix dubju li ħafna minnkom għandhom għal qalbhom il-qasam tal-biedja. Oħrajn forsi kurjużi u qed iżuru din il-Wirja tal-Biedja u Snajja’ għall-ewwel darba. Hu x’inhu l-każ, il-biedja tibqa’ l-fus fuq xiex idur kollox, speċjalment l-eżistena tagħna. Wara kollox, huma dawn il-prodotti friski u ta’ kwalità li jsostnu u jitimgħu lill-poplu Malti u Għawdxi.

Illum fis-suq insibu ħafna prodotti impurtati minn barra. Għaldaqstant, jiena nappella biex il-prodotti agrikoli u artiġjanali tagħna jingħataw prominenza u spazju akbar biex b’hekk ikunu jistgħu jikkompetu ma’ dawk barranin b’mod aktar ekwu. Aħna, bħala konsumaturi, ukoll nistgħu nagħmlu l-parti tagħna, li tkun parti importanti, li dejjem nixtru prodotti li huma mkabbra u maħduma fil-gżejjer tagħna. Dan ovvjament qed ngħidu bl-ebda sens ta’ disprezz lejn prodotti barranin, imma għax verament nemmen fil-kwalità tal-prodott lokali.

Il-ġurnata tal-lum hija proprju ċelebrazzjoni ta’ dan. Din il-Wirja tal-Biedja u Snajja’ ilha mill-1855, u dejjem ġibdet attendenza kbira u interess kbir.

Ninsab ferm kuntent li l-wirja ta’ din is-sena, li qed tittella’ fil-ġonna pubbliċi ta’ Villa Rundle, qed tiġi organizzata b’tant suċċess.

Għaldaqstant nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lis-Soċjetà Agrikola, Industrijali u Kulturali Għawdxija li flimkien mal-Ministeru għal Għawdex kienu strumentali biex din il-wirja terġa’ tiġi organizzata u tibqa’ appuntament importanti fil-kalendarju kulturali Għawdxi. Insellem u nirringrazzja lil Victoria Boy Scouts, ix-Xagħra Scouts Group tal-gwardja tal-unur, lill-gruppi folkloristiċi Għawdxin, lil ħafna tfal u ż-żgħażagħ li ħadu sehem fil-kantalieni, lil ħafna ħaddiema u voluntiera li ħadmu biex il-ġurnata tal-lum tkun suċċess, lil dawk kollha li ħadu sehem fil-Wirja tal-Biedja u s-Snajja’, u l-aħħar u mhux l-inqas nifraħ lir-rebbieħa ta’ din is-sena.

Grazzi.

Skip to content