The President of Malta

Diskors tal-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta fl-avveniment ‘Did-darba se nivvota għall-isport’ organizzata mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta

President Sur Pawlu Sultana Għaqdiet varji Atleti kbar u żgħar Ninsab ferm kuntent narakom miġburin hawn flimkien u determinati biex b’għan wieħed twasslu messaġġ importanti favur l-isport u l-importanza ta’ ħajja ċivika aktar parteċipattiva. Il-basketball huwa sport li qed ikompli jikber fil-popolarità mal-poplu Malti, u bi pjaċir nosserva li ħafna Read more…

Diskors tal-President l-Eċċellenza Tiegħu George Vella, fl-okkażjoni taċ-Ċentenarju u ftuħ ta’ ċentru ġdid mill-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri Ħal Qormi

Onorevoli Membri Uffiċjali għolja u Membri tal-Kumitat Festi Esterni San Ġorġ Martri Sinjuri Ninsab ferm onorat li kelli l-opportunità naqsam magħkom il-Qriema dan l-anniversarju hekk importanti. L-istorja twila, il-pubblikazzjoni tal-ktieb, u l-ftuħ taċ-ċentru għat-taħriġ huma xhieda tal-impenn soċjali u komunitarju ta’ dan il-kumitat. L-għeluq il-mitt sena huwa wkoll ċertifikat ta’ Read more…

Diskors tal-President tar-Repubblika ta’ Malta l-Eċċellenza Tiegħu George Vella fl- okkażjoni tal-ftuħ tal-Mejda tal-Appostli u l-Golgota

Membri tal-Għaqda Domus Bormla Dun Anton Cassar Sinjuri Grazzi tal-istedina tagħkom biex niftaħ din ir-rappreżentazzjoni tal-Mejda tal- Appostli u l-Golgota, sinonima ma’ dan iż-żmien u mat-talent kbir Bormliż. It-tema għal din is-sena tiffoka fuq San Pietru u l-rwol tiegħu biex ‘jirgħa n-nagħaġ’ u għalhekk jifforma, jieħu ħsieb u jmexxi l-membri Read more…

Diskors inawgurali mill-E.T. il-President ta’ Malta Dr George Vella, 4 t’ April 2019

Onorevoli Prim Ministru Onorevoli Speaker Is-Sinjurija Tiegħu l-Onorevoli Prim Imħallef L-Eċċellenza Tiegħu Mons. Arċisqof Onorevoli Ministri Kollegi, Presidenti Emeriti Eċċellenzi Sinjuri, Diffiċli nispjega u nesprimi l-emozzjonijiet li qed inħoss bħalissa. Nistqarr illi l-akbar sentiment huwa dak ta’ umiltà profonda quddiem l-inkarigu għoli li għoġobkom tagħżluni għalih, u r-responsabbiltajiet kbar li Read more…

Skip to content